Ogłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela zwykła – 05 lipca 2020 r.

1. Serdeczne Bóg zapłać osobom, które w tym tygodniu zadbały o porządek w naszym kościele, otoczeniu i za złożoną ofiarę w wysokości 50 zł. Na najbliższą sobotę, na godz. 9.00, proszę o pomoc następujące osoby: Aleksandrę Pluskota, Katarzynę Dymską, Irenę Kowalską, Jerzego Grabowskiego, Małgorzatę Świerczyńską.

2. W przyszłą niedzielę, 12 lipca odbędzie się II tura wyborów Prezydenta Polski. Ewangeliczne wezwanie do miłości obliguje do uczestniczenia w życiu społecznym. Udział w wyborach jest wyrazem zaangażowania w nadawanie kształtu życiu społecznemu.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę gospodarczą. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać 1208 zł i 60 gr.

4. Zapowiedzi przedślubne:

Janusz Prażmowski, zam. par. tutejsza i Marcelina Hadryan, zam. par. św. Bartłomieja w Czarnożyłach (zapowiedź pierwsza)

5. Zachęcam do nabywania naszej prasy katolickiej – tygodnik „Niedziela”.