Ogłoszenia duszpasterskie

https://archiczest.pl/zaw/zalaczniki/1590664723/1590665318.jpg

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r.

1. Serdeczne Bóg zapłać osobom, które w tym tygodniu zadbały o porządek w naszym kościele i za złożoną ofiarę w wysokości 50 zł. Na najbliższą sobotę na godz. 9.00 proszę o pomoc następujące osoby: Elżbietę Pluskota, Halinę Plutę, Renatę Rosiak, Barbarę Borucką, Dorotę Kiczka.

2. Dzisiaj można zyskać odpust zupełny za odśpiewanie publicznie hymnu „O Stworzycielu Duchu Przyjdź”.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca

– w czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia Kapłańskiego – po Mszy św. godz. o 17.00 będziemy modlić się za powołanych do służby Bożej oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– w piątek, od 16.00 możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, a po Mszy o godz. 17.00, nabożeństwo wynagradzające NSPJ (odwiedziny chorych po wcześniejszym zgłoszeniu)

– w sobotę o godz. 10.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.

4. Zapraszam serdecznie na nabożeństwa czerwcowe. W dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 15.00.

5. W przyszłą niedzielę 7 czerwca kończy się czas Komunii św. wielkanocnej. Wszystkich, którzy jeszcze tego obowiązku nie spełnili, zachęcamy do spowiedzi i Komunii św. w ciągu tygodnia.

6. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała (w czwartek, 11 czerwca). Zwykle tego dnia w uroczystej procesji wychodziliśmy z Jezusem w Najświętszym Sakramencie na ulice parafii, by z jednej strony wypowiedzieć swoją wiarę, a z drugiej strony prosić Go, by w tym znaku dotknął miejsc, w których mieszkamy. Procesja w tradycyjnej formie nie będzie mogła się odbyć.

I ołtarz – Śmiecheń i Kule 1-4

II ołtarz – Strażacy

III ołtarz – Naramice od szkoły do kościoła + R. Siwik, Stempczyńscy, Opiela, Piskuła

IV ołtarz – Rososz II i Kule 5-16

7. Wraz ze zniesieniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią możemy gromadzić się w świątyniach bez żadnych limitów. W dalszym ciągu obowiązuje jednak zasada zasłaniania w świątyniach ust i nosa. Oczywiście, z tego obowiązku są zwolnione osoby, którym na noszenie maseczki na twarzy nie pozwala stan zdrowia.

8. Z dniem 31 maja Ks. Arcybiskup odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

9. Bóg zapłać za ofiary na kościół, złożone w ramach akcji „słoiki”, mieszkańcom: Drogi Wiktorowskiej (kwiecień, maj) – 780.

10. Zachęcam do nabywania naszej prasy katolickiej – tygodnik „Niedziela”.

Częstochowa, 29 maja 2020 r. L.dz. 889/5.1.1/2020

ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemii

 1. W związku z kolejnymi decyzjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącymi zasad funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa, wydane zostały kolejne zarządzenia: „Zarządzenie dotyczące zasad profilaktyki w pełnieniu posługi duszpasterskiej” z dnia 13 marca 2020 r.; „Zarządzenie w sprawie działalności duszpasterskiej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” z dnia 14 marca 2020 r.;„Zarządzenie w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego” z dnia 25 marca 2020r.;Zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia śpiewu Suplikacji;„Zarządzenie w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii” z dnia 20 kwietnia 2020 r.Biorąc pod uwagę ogłoszone w dniu 27 maja br. decyzje władz państwowych, z dniem 31 maja 2020 r., odwołuje się postanowienia zawarte w przywołanych zarządzeniach, z wyjątkiem tego, co zostało niżej podtrzymane lub postanowione:1.Od niedzieli, 31 maja br. (włącznie), odwołuje się ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24marca 2020 r. z tym, że udziela się zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem;

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

2. Zgodnie z informacją Rządu RP, od dnia 30 maja br. znosi się obostrzenia dotyczące liczebności wiernych w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi –nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. W kościołach wierni muszą zasłaniać usta i nos oraz zachowywać pomiędzy sobą właściwy dystans. Oznacza to, że wierni mogą uczestniczyć w Mszy świętej gromadząc się na terenie placu kościelnego i korzystając z nagłośnienia zewnętrznego. Można także sprawować Msze święte na zewnątrz (wyłącznie na terenie placu kościelnego). W obu przypadkach wierni mają jednak zachowywać właściwe odległości oraz zasłaniać usta i nos.

3. W czasie sprawowania Mszy świętej, sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw należy zachować dotychczasowe zasady higieny oraz szczególną ostrożność pamiętając, że stan epidemii wciąż obowiązuje, a obecne rozluźnienie ograniczeń nie oznacza, że nie ma już zagrożenia zakażeniem;

4. W sprawowaniu Mszy świętych i nabożeństw wraca się do zwyczajnego porządku. Sprawowanie drugiej i trzeciej Mszy świętej może odbyć się wyłącznie wówczas, gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego, a w przypadku czwartej, gdy stosownej zgody udzielił ordynariusz miejsca;

5. Wznawiając działalność grup formacyjnych trzeba zwracać uwagę, by podczas spotkań dochowano wszelkich zalecanych oraz wymaganych prawem środków ostrożności. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, mogą one uczestniczyć w spotkaniach w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, albo za ich przynajmniej ustną zgodą;

6. Podtrzymuje się wymóg foliowej przegrody na kratkach konfesjonałów;

7. Wiernych zachęcamy do powrotu do zwyczajnego i zatwierdzonego w Polsce sposobu przyjmowania Komunii świętej, czyli do ust, pamiętając wszakże, iż osobie pragnącej przyjąć ją na rękę nie można tego odmówić (wiernych należy jednak pouczyć w jaki sposób mają to czynić);

8. Podtrzymuje się przekazywanie znaku pokoju podczas Eucharystii poprzez gest skłonu głowy, zamiast podania ręki;

9.Wiernym nie podaje się do ucałowania krzyży i relikwii;

10. Do czasu bezpiecznego ustabilizowania się sytuacji epidemicznej nie napełnia się kropielnic kościelnych wodą święconą, ale w obrzędach Mszy świętej oraz podczas sprawowania sakramentów i sakramentaliów można używać wody święconej;

11. Przy błogosławieństwach osób (poza sprawowaniem sakramentów świętych, gdzie jest to wyraźnie przepisane) udziela się go nie dotykając osób, ale czyniąc znak krzyża w powietrzu. Przypomina się nadto, że kreślenie krzyża na głowie dzieci podchodzących z rodzicami do Komunii świętej jest kategorycznie zabronione;

12. Powraca się do pierwszopiątkowych odwiedzin chorych, ale wcześniej należy skontaktować się z chorymi i uzyskać informację, czy życzą sobie odwiedzin i czy odwiedziny są w ogóle możliwe;

13.Kancelarie parafialne mają być dostępne dla interesantów, z zachowaniem jednak wszystkich koniecznych zasad bezpieczeństwa;

14.Wizytacje i uroczystości parafialne z udziałem księży biskupów odbywać się mogą po indywidualnym uzgodnieniu z każdym z nich;

15.Codzienna modlitwa różańcowa kapłanów i osób konsekrowanych o godzinie 20:30 i kapłańska modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 powinna być podtrzymana do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, choć zaleca się jej kontynuowanie, jako modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, zwłaszcza do naszego seminarium;

16. Do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy świętych i nabożeństw śpiewać należy Supikacje, niemniej zachęca się do kontynuacji tej modlitwy w intencji zażegnania epidemii i o dobrą pogodę na czas żniw i zbioru plonów;

17. Przynajmniej do wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) podtrzymać należy wystawienie w oknach domów wizerunków Matki Bożej;

18. Od niedzieli, 31 maja br., należy zakończyć transmisje internetowe z Mszy świętych i nabożeństw w parafiach, pozostawiając je –z roztropnością duszpasterską –jedynie tam, gdzie były prowadzone przed 13 marca 2020 r. Wiernym przypominajmy o tym, że transmisje przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej w kościele;

19. W sprawowaniu pogrzebów podtrzymuje się obecnie obowiązujące wytyczne;

20. W kwestii organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obowiązują ostanie dyspozycje zawarte w „Komunikacie w sprawie procesji Bożego Ciała w 2020 r.” z dnia 14 maja br.(-)

✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

(-)Ks. Marian SZCZERBA KANCLERZ

 

Komunikat w sprawie procesji Bożego Ciała w 2020 r. Bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja eucharystyczna sprawowana tego dnia w naszych parafiach jest przejściem Chrystusa pośród swego ludu oraz publicznym świadectwem wiary Kościoła.Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy epidemiologiczne ustala się:Procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy należy zorganizować tylko i wyłącznie wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego.Ołtarze należy urządzić na placu kościelnym, jeśli to możliwe, wykorzystując także istniejące kaplice lub krzyże.W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może (stosownie od aktualnych przepisów) gromadzić się wewnątrz kościoła.Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni.Wszystkie uroczystości należy organizować z uwzględnieniem obecnie obowiązujących obostrzeń dotyczących liczby osób w kościele, dystansu między osobami oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.Tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała(zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie)mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy. Procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele.Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu.W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej.Z racji na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną prosimy o systematyczne zapoznawanie się z odpowiednimi wytycznymi władz kościelnych i państwowych, ponieważ powyższe decyzje mogą ulec zmianie

(-)Ks. Marian SZCZERBA

Wikariusz Generalny

Częstochowa, 14maja 2020 r.