Wypominki

Wypominki Roczne 9.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, ks. Jana Włodarczyka, Aleksandrę, Wiktorię, Mariana, Wandę, Aldonę, Henryka, Leopolda, Euzebiusza Szulakiewiczów, Annę, Leona, Pawła Chendzelewskich, Marię Kusiak, Zofię, Jana Wilczków, Andrzeja Jadczyka, Teofilę, Jana Studnickich, Bogdana, Edwarda Szajewskich, Stanisławę Rynkiewicz, Mieczysława Woźniaka, Jadwigę Rojek, Bronisławę Błędowską, Janinę Białecką; Andrzeja, Mariannę, Józefa, Jana Szczepaniaków, Karolinę, Ryszarda Cachejów, Karolinę, Józefa Mencel, Kazimierza, Irenę Wojtasików; Kazimierę Idaczyk; Henrykę, Edwarda Ignasiaków; Anastazję, Józefata, Stanisławę, Henryka, Kazimierza, Stanisława Górskich, Julię, Jana Chrobotów, Janinę, Józefa Krawczyków, Elżbietę Kozera; Rozalię, Wojciecha Szelągowskich, Jadwigę, Józefa, Genowefę, Władysława Halusiaków; Ryszarda Chrobota, Kazimierę, Leona Pawlaków; Mariannę, Franciszka Oszczędów, Władysławę, Walerię, Antoniego, Walentego, Józefa Dratwów; Zdzisława Kałdońskiego, Natalię, Daniela Jastrowiczów; Marię, Stanisława, Krzysztofa Szczepańskich; Hieronima, Michalinę, Tadeusza Stawskich, Monikę, Kazimierza, Zofię, Stanisława Krejów, Bronisławę, Józefa Kupskich; Feliksa Gwóźdź; Annę Paprota; Mariannę, Ignacego, Jana Gwiazda; Jadwigę, Rocha Marciniaków, Mariannę, Bolesława Rosińskich; Stanisławę, Wincentego Leszczyńskich; Antoninę, Halinę, Franciszka Wojcieszaków, Tadeusza Kacałę; Stanisława, Krystynę Suwarów, Eugeniusza Żaka; Aleksego, Kazimierę, Różańskich, Stefana Nogaja; Jerzego Brzęczka; Józefę, Józefa Świerczyńskich, Piotra Rzepeckiego; Mirosławę, Halinę Cieślaków; Bronisława, Martę Świerczyńskich; Mariannę, Henryka Kacałów, Stanisława, Rocha Stężałów; Władysławę, Józefa Gruchot, Józefę, Józefa Szymczaków; Szymona, Wojciecha, Stefanię Nikodemów; Stanisławę, Ewę Karneckie, Marię Zuchniak; Kazimierza Karneckiego; Kazimierza, Krystynę, Franciszkę, Jana Siwików, Stanisławę, Franciszka, Bogdana Sola; Leona, Mariana Kowalskich, Hieronima Szczepaniaka, Mariana, Stefanię Nawrockich, Józefę Szelągowską; Władysława, Bronisławę Świerczyńskich, Helenę, Stefania Parzyjagłów; Mariannę, Mariana, Ryszarda Grzesiaków; Władysława, Janinę, Cecylię Golec, Edwarda Witkowskiego; Henryka Mrugałę; Danutę, Longina, Waldemara Pagaczów, Magdalenę Kotala, Stanisława Pluskotę; Artura Wasińskiego; Władysława, Stefanię Rosińskich, Janinę Zagórską, Reginę Bajzert; Stanisławę, Leona Rojkiewiczów, Pelagię, Piotra, Andrzeja Halusiaków, Józefa, Grzegorza Białek, Teresę StężałaBiałek, Władysławę, Stanisława Żurek; Eugenię, Józefa Szymoniaków, Helenę, Jana Plutów; Edmunda Halusiaka, Helenę, Zbigniewa, Damiana, Mariusza Kłobusów; Stanisławę, Edwarda Pluskotów; Zofię, Jana Płatek; Leokadię, Stanisława, Henryka, Henrykę Tomickich, Aleksandrę TomickąWietrzyk; Petronelę, Kazimierza, Jana Owczarków; Sabinę, Henryka Smułka; Helenę, Władysława Owczarków, Kazimierza, Leona Pawlaków; Helenę, Władysława Szkudlarków, Janinę, Mariana Siwików, Małgorzatę Strycharek; Franciszkę Okoń; Jana, Bronisławę, Pawła Gruchotów, Rozalię, Władysława Zielińskich; Natalię, Lucjana Świerczyńskich, Stanisławę, Stefana, Halusiaków; Józefa, Martę Golańskich; Antoninę, Józefa, Józefa Sobczaków, Henrykę Bola, Annę, Reginę, Franciszka Kiczków, Henrykę Olej; Mariana, Mariannę Piskorskich; Jana, Helenę, Antoninę, Stanisława Lichtor, Andrzeja, Rozalię Plutów; Mariannę, Władysław, Annę Garcarków, Konstancję, Andrzeja Masierek; Zygmunta Kaniewskiego, Józefę, Stanisława Mrugałów; Janinę, Edwarda, Jerzego, Kazimierza Cichych; Emilię, Bronisława Bedników; Józefę, Bronisława Stężałów, Krystynę Kałuża, Stefanię, Józefa Kałdońskich; Józefa, Mariana Podymskich; Mariannę, Antoniego Gruchot; Władysławę, Władysława Plutów; Mariusza, Jana, Józefę Sobczaków; Aleksandrę Chalusiak, Aleksandrę, Jana, Zbigniewa Olejników, Piotra, Petronelę Pawlaków, Andrzeja, Agnieszkę Halusiaków; Eugeniusza, Sylwestra Szczepańskich; Marinnę, Leona Dymskich, Krystynę, Władysława, Jerzego Gnychów; Piotra, Mariannę Halusiaków, Kazimierza, Mirosława Gwiazdów; Janinę, Kazimierza Sułkowskich; Jana Tomczaka; Janinę, Franciszka, Józefa, Stanisława Gurbielów, Jacka, Edwarda, Jadwigę, Józefa Halusiaków; Aleksandrę, Zenona, Jacka, Dariusza Gwiazdów; Andrzeja, Krzysztofa Tomickich, Jarosława Kożuszka, Władysława Morawkę; Romana, Alfredę Grabowskich, Michała, Mariannę Wawrzyniaków, Danutę Kałuża; Henryka Mrugałę; Józefę, Danielę, Władysława Misiek; Stefanię, Bolesława Szczerbackich; Mariannę, Andrzeja, Lucjana Szelągowskich; Annę, Józefa Grzesiaków; Bronisławę, Stefana Bącelów; Stanisława, Bronisławę, Waldemara Pagaczów, Marię Cegiełka; Ryszarda Otorowskiego, Mariana, Natalię, Leona, Antoniego Bryłków, Józefę, Wojciecha Halusiaków, Mariana Lasotę, Edwarda Kozerę, Edwarda Kubiaka; Adama, Mariannę Gnychów, Kazimierza Żurawia; Stanisławę, Mariana, Kazimierza Szelągowskich, Mieczysława Domagalskiego; Stanisława Stępnia, Stefanię Nikodem, Cecylię, Antoniego Górnych

 

 

 

Wypominki Roczne 11.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, Ks. Jana Włodarczyka, Mariannę, Jana, Tadeusza Mikołajczyków, Jana, Zenona Urszulę Jaskólskich, Paulinę Wiśniewską; Mariannę, Władysława, Edwarda Kałdońskich; Stanisławę, Kazimierza, Elizę Suwarów, Stanisławę, Władysława Poślad; Mirosława Gwiazdę, Kazimierza Browarnego; Stanisława Strzelczyka, Teresę Pniewską; Ks. Jana Włodarczyka, Tadeusza, Mariannę, Józefa Ignasiaków; Helenę, Stanisława, Romana Otorowskich; Teresę, Franciszka, Tadeusza Mrugałów; Mariannę, Józefa Rybczyńskich, Władysławę, Jana Grabowskich; Krystynę Kałuża; Helenę, Jana Mońków, Feliksę Siwik; Janinę, Ryszarda, Adolfa Zwierzów, dusze w czyśćcu cierpiące; Natalię, Jana Kasędrów, zm. z R. Mrugałów i Kasędrów; Jana, Władysławę Pagaczów; Annę, Józefę, Wojciecha Halusiaków, Marcjannę, Piotra, Michała Bachorskich, Juliana Kiełbaskę, Mariolę Paluch; Weronikę, Piotra Wardęgów, Anastazję, Józefata Górskich, Annę Sobieraj, Andrzeja Tytko, Annę, Tadeusza Otorowskich; Mariana, Mariannę, Stefana Świerczyńskich, Helenę, Władysława Szkudlarków, Helenę Golec; Bronisławę, Józefa, Stefana Szuster; Wiktorię, Wawrzyńca Brąszewskich, Zofię, Józefa Skubiszewskich, Czesława Gidelskiego; Stanisławę, Stanisława Burzaków, Apolonię, Stanisława Świątek; Stefanię, Stanisława Hadrysiów, Jadwigę Maciejewską, Janinę, Józefa Wyglądaczów; Bogusławę, Natalię, Mieczysława Kuźników, Mariannę, Alfredę Szczupaków; Przemysława, Józefa Jaskólskich, Annę Kiczka, Janinę Teresiak; Stanisławę, Walentego Rozmarynowskich, Bronisławę, Leona Sieradzkich, Tadeusza Barańskiego, Wiesławę Pamułę, Alicję, Eugeniusza Dobskich, Zofię, Tadeusza, Tadeusza Janusza Wądołowskich, Walerię, Piotra, Bronisława Szkudlarków; Jana Rybczyńskiego; Piotra, Józefę Dura, Kazimierza Szkop; Janinę Szczepaniak, Wacława Otorowskiego; Barbarę, Jerzego Szelągowskich; Helenę, Jana, Ryszarda Boruckich, Łucję, Stanisława Piecuchów; Antoninę, Franciszka Paprotów; Mariannę Dratwa; Józefa Halusiaka; Janinę Suwara, Karolinę, Lucjana, Włodzimierza Mielczarków; Antoniego, Mariannę Słodowych, Mariannę, Tadeusza Banasiów, Cecylię, Władysława Tomickich, Mirosławę Wąsik; Stanisławę, Józefa, Marcina, Wiktorię Szuster, Franciszka, Petronelę Tomickich; Kazimierza, Jadwigę, Michała, Marię, Jana Sułkowskich, Krystynę, Władysława Łopata; Stanisławę, Antoniego, Mieczysława Podymskich; Antoniego, Czesławę, Ludwika, Zofię Prażmowskich; Ignacego, Joannę Włodarczyków, Jana, Katarzynę, Felicję Kukuła; Henrykę, Bogusława, Bożenę Budziłek, Franciszka, Bronisławę, Mariana, Stanisława, Annę, Przemysława Król, Dawida Brzostek, Stanisława Fronię; Danutę Kałuża, Mariannę, Michała Wawrzyniaków, Kazimierza, Romana Wójciaków; Józefę, Józefa Szczepaniak, Mariannę, Bronisława Samulskich, Stefanię Nawrocką; Selwina Wasińskiego, Rajmunda Podymę, Grzegorza Radziszewskiego; Janinę, Bronisławę, Petronelę, Józefa, Ks. Jana Włodarczyków; Kazimierę, Józefa Sobierajów, Stanisławę, Walentego Teresiaków, Janinę, Mieczysława Misiaków; Walentego, Zofię, Stanisława Pluskotów, Jana, Franciszkę, Zbigniewa, Bronisława Siwików, Józefę, Józefa Błaszczyków; Marcina Prażmowskiego, Kazimierę, Józefa Oszczędów; Mirosławę Pichlak, Kazimierę, Antoniego Wątrobów; Ks. Remigiusza Mazurka, Jana, Józefę Świerczyńskich, Stefanię, Agnieszkę, Andrzeja Halusiaków, zm. z R. Świerczyńskich, Grabowskich, Halusiaków, Wawrzyniaków; Janinę, Stanisława, Czesława Kamyków; Józefę, Jana, Zdzisława Jagielskich, Andrzeja, Mariannę, Piotra Reus; Józefę, Ignacego, Henryka Szkudlarków, zm. z R. Ostrycharz; Teresę, Stanisława Grabowskich; Zygmunta, Ryszarda, Piotra, Longina Gajda, Aleksandra Gwóźdź, Tomasza, Martę Królaków; Mariannę, Michała Idaczyków, Kazimierę, Wiesława, Kazimierza Szczepańskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Władysława Hetmana, Zofię, Jana, Józefa Suwarów, Kazimierę Stojecką, Henrykę, Henryka Tomickich, Aleksandrę Wietrzyk; Jana, Janinę Gnychów, Zbigniewa, Teresę Ignasiaków; Leona, Bronisławę Stężałów; Michała, Władysławę Dura, Lucjana Cieślaka, Halinę Drabik, Helenę, Mariana Dudaczyków

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.