Wypominki

Wypominki Roczne 9.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, Ks. Jana Włodarczyka, Aleksandrę, Wiktorię, Mariana, Wandę, Aldonę, Henryka, Leopolda, Euzebiusza Szulakiewiczów, Annę, Leona, Pawła Chendzelewskich, Marię Kusiak, Zofię, Jana Wilczków, Andrzeja Jadczyka, Teofilę, Jana Studnickich, Bogdana, Edwarda Szajewskich, Stanisławę Rynkiewicz, Mieczysława Woźniaka, Jadwigę Rojek, Bronisławę Błędowską, Janinę Białecką; Annę, Mariannę, Władysława Garcarków; Leona, Mariana Kowalskich; Janinę, Kazimierza Sułkowskich; Stanisławę, Walentego Rozmarynowskich, Bronisławę, Leona Sieradzkich; Jana, Bronisławę, Pawła Gruchotów, Rozalię, Władysława Zielińskich; Helenę, Władysława Szkudlarków, Janinę, Mariana Siwików, Małgorzatę Strycharek; Janinę Teresiak, Reginę, Franciszka Kiczków; Aleksandrę, Jana, Zbigniewa Olejników, Petronelę, Piotra Pawlaków, Agnieszkę, Andrzeja Halusiaków; Konstancję, Andrzeja Masierek; Andrzeja, Krzysztofa Tomickich, Marię, Józefa, Zygmunta Hąciów; Władysława, Bronisławę Świerczyńskich, Helenę, Stanisława Parzyjagłów; Jana, Helenę, Stanisława, Antoninę Lichtur, Andrzeja, Rozalię Plutów; Jana Tomczaka; Władysławę, Walentego Dratwa, Mariannę, Franciszka Oszczędów; Krystynę, Stanisława Suwarów, Eugeniusza Żaka; Józefę, Wojciecha Halusiaków, Mariana, Natalię, Leona, Antoniego Bryłków, Ryszarda Otorowskiego, Edwarda Kozerę, Irenę Kubiak; Mariusza, Jana, Józefę Sobczaków; Stanisławę, Wincentego Leszczyńskich; Krystynę, Władysława, Jerzego Gnychów, Mariannę, Leona Dymskich; Eugeniusza, Sylwestra Szczepańskich; Mariana, Mariannę Piskorskich; Mariannę, Ignacego, Jana Gwiazdów; Piotra, Mariannę Halusiaków, Kazimierza, Mirosława Gwiazdów; Jerzego Brzęczka; Mariannę, Andrzeja, Jana, Józefa Szczepańskich, Karolinę, Ryszarda Cachejów, Karolinę, Józefa Menclów, Irenę, Kazimierza Wojtasików; Marię, Stanisława, Krzysztofa Szczepańskich; Józefę, Bronisława Stężałów, Krystynę Kałuża, Stefanię, Józefa Kałdońskich; Zenona, Jacka Gwiazdów; Rozalię, Wojciecha Szelągowskich, Jadwigę, Józefa, Genowefę, Władysława Halusiaków; Aleksego, Kazimierę Różańskich, Stefana Nogaja, Ryszarda Chrobota, Kazimierę, Leona Pawlaków; Sabinę, Henryka Smułka, Petronelę, Kazimierza, Jana, Helenę, Władysława Owczarków, Kazimierę, Leona Pawlaków; Józefa, Józefę Świerczyńskich, Piotra Rzepeckiego; Annę, Józefa Grzesiaków; Władysławę, Józefa Gruchotów, Józefę, Józefa Szymczaków; Stanisława, Edwarda Pluskotów, Zofię, Jana Płatek; Stefanię, Bolesława Szczerbackich; Czesława Świerczyńskiego, Martę, Bolesława Dratwa; Mariannę, Michała Idaczyków, Wiesława, Kazimierza Szczepańskich; Kazimierza Karneckiego; Józefę, Stanisława Mrugałów; Zygmunta Kaniewskiego; Stanisławę, Mariana Szelągowskich, Mieczysława Domagalskiego; Rocha Marciniaka, Marię, Bolesława Rosińskich; Stefanię, Leona, Stanisława Klimasów; Natalię, Lucjana Świerczyńskich, Stanisławę, Stefana Halusiaków; Monikę, Kazimierza, Zofię, Stanisława Krejów, Bronisławę, Józefa Kupskich, Michalinę, Tadeusza, Hieronima Stawskich; Henryka Mrugałę; Józefa, Mariana Podymskich; Kazimierza, Krystynę, Franciszkę, Jana Siwików, Stanisławę, Franciszka Sola; Janinę Suwara, Karolinę, Lucjana, Włodzimierza Mielczarków; Józefata, Anastazję, Stanisławę, Henryka, Kazimierza, Stanisława Górskich, Jana, Julię Chrobotów, Józefa, Janinę Krawczyków; Stanisława, Leona Rojkiewiczów, Pelagię, Piotra Halusiaków, Teresę Stężała – Białek, Józefa, Grzegorza Białek, Władysławę, Stanisława Żurek; Szymona, Wojciecha, Stefanię Nikodemów, Stanisławę, Ewę Karneckie, Marię Zuchniak; Henrykę, Edwarda Ignasiaków; Józefę, Danielę, Władysława Misiek; Mariannę, Michała Wawrzyniaków, Danutę Kałuża; Mirosława, Halinę Cieślaków, Bronisława, Martę Świerczyńskich; Władysława, Janinę, Cecylię Golec, Edwarda Witkowskiego; Antoninę, Halinę, Franciszka Wojcieszaków, Tadeusza Kacałę; Antoninę, Józefa, Józefa Sobczaków, Henrykę Bola, Janinę, Stanisława, Czesława Kamyków; Janinę, Stanisława, Eugeniusza, Stanisława Kałdońskich, Teresę, Stanisława, Tadeusza, Zenona Stryjaków, Stanisławę, Kazimierza Witosów, Józefa Nowaka; Zdzisława, Józefę, Jana Jagielskich, Mariannę, Andrzeja, Piotra Reusów; Stanisława Stępnia, Stefanię Nikodem, Cecylię, Antoniego Górnych

 

 

Wypominki Roczne 11.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, Ks. Jana Włodarczyka, Zdzisława Idaczyka, Mariana Cegiełkę, Franciszkę Okoń; Krystynę Kałużę, Józefę, Bronisława Stężałów, Władysławę, Kazimierza Kałużów; Ignacego, Anastazję Kucia, zm. z R. Kuciów, Jasiuków, Bolesława, Juliannę Krzeszowiec, zm. z R. Krzeszowców i Małysza; Danutę, Longina, Waldemara Pagaczów, Magdalenę Kotala; Władysławę, Michała Dura, Lucjana Cieślaka; Jana, Władysławę Pagaczów; Tadeusza, Mariannę, Józefa Ignasiaków; Kazimierę, Józefa Sobierajów, Janinę, Mieczysława Misiaków, Stanisławę, Walentego Teresiaków; Jadwigę, Michała, Kazimierza, Marię, Jana Sułkowskich, Krystynę, Władysława Łopata; Wiktorię, Wawrzyńca Brąszewskich, Zofię, Józefa Skubiszewskich, Czesława Gidelskiego; Annę, Józefa, Wojciecha, Józefa Halusiaków, Juliana Kiełbaskę, Marcjannę, Piotra, Michała Bachorskich; Mariannę, Henryka Kacałów, Stanisławę, Rocha Stężała; Ks. Remigiusza Mazurka, Józefę, Jana Świerczyńskich, Stefanię, Agnieszkę, Andrzeja Halusiaków, zm. z R. Świerczyńskich, Grabowskich, Wawrzyniaków; Władysława Hetmana, Zofię, Jana, Józefa Suwarów, Kazimierę Stojecką; Józefa Halusiaka; Leokadię, Stanisława, Henrykę, Henryka Tomickich, Aleksandrę Tomicką – Wietrzyk, Stefana Szuster; Teresę, Władysława Grabowskich; Kazimierza Żurawia; Franciszka, Janinę, Józefa, Stanisława, Teodozję Gurbielów, Jacka, Edwarda, Jadwigę, Józefa Halusiaków; Mariannę, Antoniego Gruchotów; Marcina Prażmowskiego, Kazimierę, Józefa Oszczędów; Mariannę, Jana, Tadeusza Mikołajczyków, Jana, Zenona, Urszulę Jaskólskich, Paulinę Wiśniewską; Mariannę, Józefa Rybczyńskich, Władysławę, Jana Grabowskich; Czesława, Antoniego, Zofię, Ludwika Prażmowskich; Zygmunta, Bonifacego Otorowskich, Stanisława, Zofię Kowalewskich; Joannę, Ignacego Włodarczyków, Jana, Katarzynę, Felicję Kukuła, Teresę, Franciszka Mrugałów; Józefa, Józefę Szczepaniaków, Bronisława, Marię Samulskich, Stefanię Nawrocką; Zygmunta, Ryszarda, Piotra, Longina Gajdów, Aleksandra Gwóźdź, Tomasza, Martę Królaków; Piotra, Józefę Dura; Janinę, Jana Gnychów, Teresę, Zbigniewa Ignasiaków, Bronisławę, Leona Stężałów; Janinę, Ryszarda, Adolfa Zwierzów; Stefanię, Stanisława Hadrysiów, Jadwigę Maciejewską, Janinę, Józefa Wyglądaczów; Selwina Wasińskiego, Rajmunda Podymę, Grzegorza Radziszewskiego; Janinę, Edwarda, Kazimierza, Jerzego Cichych; Janinę, Bronisławę, Petronelę, Józefa Włodarczyków, Ks. Jana Włodarczyka; Zdzisława Kałdońskiego, Natalię, Daniela Jastrowiczów; Władysława Morawkę; Walentego, Zofię Pluskotów; Bronisława, Zbigniewa Siwików; Helenę, Jana Boruckich; Łucję, Stanisława Piecuchów; Stanisława Strzelczyka, Teresę Pniewską, Tadeusza Barańskiego; Stanisławę, Antoniego, Mieczysława Podymskich; Mariana Drygowskiego; Weronikę, Piotra Wardęgów, Anastazję, Józefata Górskich, Annę Sobieraj, Andrzeja Tytko, Annę, Tadeusza Otorowskich; Przemysława, Józefa Jaskólskich, Andrzeja, Mariannę, Lucjana, Jerzego, Barbarę Szelągowskich; Eugenię, Józefa Szymoniaków, Helenę, Jana Plutów; Józefa, Józefę Błaszczyków; Stanisława, Stanisławę Burzaków, Apolonię, Stanisława Świątek; Mariana, Mariannę, Stefana Świerczyńskich, Helenę, Władysława Szkudlarków, Helenę Golec; Annę Paprota; Jana, Natalię Kasędrów, zm. z R. Mrugałów i Kasędrów; Mirosławę Pichlak, Kazimierę, Antoniego Wątroba; Henrykę, Bogdana, Bożenę Budziłek, Franciszka, Bronisławę, Mariana, Stanisława, Annę, Przemysława Król, Dawida Brzostek, Stanisława Fronię; Justynę, Edwarda, Walentego Żuraw, Władysławę, Franciszka, Jana Pluskotów; Helenę, Stanisława, Romana Otorowskich; Natalię, Mieczysława Kuźników, Mariannę, Alfreda Szczupaków;

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.