Ś.P. Józef Kuźnik

Data urodzin: 1888

Data śmierci: 06.02.2005

Żył(a) 116 lat

Ś.P. Antonia Kuźnik

Data śmierci: 28.08.1975

Ś.P. Marianna Sobczak

Data urodzin: 30.07.1920

Data śmierci: 28.05.2005

Żył(a) 84 lata

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.