STRONA PARAFIALNA

Liturgia

2024-06-15, Sobota, Rok B, II, Wspomnienie Bł. Jolanty, zakonnicy
1 Krl 19, 19-21
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a)
Ps 119 (118), 36a. 29b
Mt 5, 33-37
2024-06-16, Niedziela, Rok B, II, XI Tydzień zwykły
Ez 17, 22-24
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34
2024-06-17, Poniedziałek, Rok B, II, Wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
1 Krl 21, 1b-16
Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 3a)
Ps 119 (118), 105
Mt 5, 38-42

Wydarzenia

 

Nawiedzenie Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie - 10.12.2023

Czas Adwentu to czas wyjątkowy, najpierw z racji na szczególne treści religijne i bogactwo tradycji z tym okresem związanych, ale także dlatego że wprowadza nas bezpośrednio w Tajemnicę Wcielenia – Słowo stanie się Ciałem i zamieszka między nami!
W II Niedzielę Adwentu zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.
Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, 213 sióstr i 37 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Mijający rok w Kościele na Wschodzie jest naznaczony ciągle trwającą wojną na Ukrainie, zbierającą tragiczne żniwo, kolejnym exodusem Ormian z Górskiego Karabachu, niepokojącymi wieściami o kapłanach na Białorusi i trudnymi konsekwencjami wojny, dotykającymi również inne kraje. W fali pomocy jaka ciągle płynie z Polski na Ukrainę, od samego początku wojny
uczestniczy też Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. We współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym udało się i nadal udaje zorganizować wiele transportów z pomocą humanitarną a także pomagać tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce.
Nasze wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak Caritas Spes Ukraina, kierowane jest przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny. Dotychczas na pomoc Ukrainie z funduszy Zespołu wydaliśmy 1 mln 616 tysięcy 237 złotych, z tych pieniędzy zakupiliśmy żywność, artykuły medyczne, środki czystości a także generatory prądotwórcze i zakup piecyków do ogrzewania. Pokrywamy też koszty transportu pomocy humanitarnej – takich transportów zorganizowaliśmy 22! Ponadto na Ukrainie wspieramy finansowo funkcjonowanie domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych. Pomogliśmy też w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, które dzięki temu mogły choć na chwilę oderwać się od wojennej rzeczywistości.
Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina, choć oczywiście obecna sytuacja ciągle wymaga wsparcia; dlatego naszą pomoc kierujemy do konkretnych odbiorców mając pewność, że trafia ona tam gdzie jest najbardziej potrzebna.
W roku 2023 zostało już zrealizowanych 194 prośby na kwotę 3 mln 11 tysięcy 757 złotych. Wsparliśmy remonty domów dla uchodźców z Górskiego Karabachu w Armenii. Pomogliśmy w organizacji letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży. Tą pomocą objęliśmy 32 grupy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii, jak wspominają organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia! Wspieramy też funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Dzięki współpracy z Górnośląskim Odziałem „Wspólnota Polska” przekazaliśmy paczki żywnościowe naszym najstarszym rodakom na Ziemi Lwowskiej i
zaopatrujemy w niezbędne artykuły Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”. Uczestniczymy też w akcji „Podaruj znicz na Kresy”.
Dzięki wsparciu Zespołu około 200 młodych ludzi z Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy – mogło uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.
Pamiętamy też o tych, którzy ze Wschodu do Polski przyjechali, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, poprzez wypłacanie stypendiów.
Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część naszych wydatków stanowią dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i sal katechetycznych na co wydano 870 tysięcy 897 złotych. Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie, a także inne projekty. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2023 roku na posługę wolontaryjną na Ukrainę, do Kazachstanu, wyjechało 16 osób, w tym dwie na wolontariat roczny.
Jesteśmy na końcowym etapie opracowywania leksykonu wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
Jest to bardzo ważne i dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw. „pierestrojce”. Ponadto Członkowie Zespołu wyjeżdżają na Wschód, aby na miejscu poznać potrzeby i sprawdzić realizacje projektów. W mijającym roku odwiedzili ośmiokrotnie Ukrainę włącznie z dotarciem do Charkowa, Zaporoża czy Mikołajowa oraz Armenię, Kazachstan i Litwę. Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych przez cały rok służą bezcenną pomocą katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach.
W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam za wschodnią granicą jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie. W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie, a także wiernych składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.
                                                                                                                                                                 W imieniu całego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
                                                                                                                                                                                                                 Ks. Leszek Kryża TChr


Bliski Wschód - XV Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym - 12.11.2023


22 października 2023 - Niedziela Misyjna

22 października 2023 r., pod hasłem „Misje sercem Kościoła”,będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie. Jako Papieskie Dzieła Misyjne pragniemy, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony
w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku będzie obchodzony po raz 97.

Materiały prasowe Papieskich Dzieł Misyjnych


15 obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

15 obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec:
 
1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec otrzymają pewne szczególne łaski.
2. Wszystkim odmawiającym różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie potężną zbroją przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - wyprosi obfite boże błogosławieństwo; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie zostanie pokonany przez nieszczęście, nie doświadczy karzącej bożej sprawiedliwości, nie umrze nagłą śmiercią;
nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwie dzieci mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Otrzymałam od mojego syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca, będą mieli orędowników w niebie w czasie życia i w godzinie śmierci
14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Syna.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 


Peregrynacja relikwii rodziny Ulmów w Wieluniu


Międzynarodowa Koronka na ulicach miast świata 2023


Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Ma on przypominać nam o osobach doświadczających kryzysu samobójczego oraz motywować do szukania dróg pomocy tym wszystkim, którzy tracą radość i motywację do życia. Pomoc to przede wszystkim profesjonalne wsparcie płynące od specjalistów różnych profesji. Nie możemy jednak marginalizować także pierwszej pomocy emocjonalnej, której udzielać może bez wyjątku każdy i każda z nas oraz wartości i roli modlitwy.

Akcentując ten szczególny dar duchowego towarzyszenia, duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team zapraszają do włączenia się w modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. O godzinie 21.00 rozpocznie się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Apel Jasnogórski w intencji osób w kryzysie samobójczym. Zachęcamy, aby w tej godzinie Apelu szczególnie mocno otaczać modlitewnym wsparciem osoby, które odebrały sobie życie oraz Rodziny, dotknięte nagłym odejściem swoich bliskich. Bardzo istotne jest również to, byśmy pamiętali w modlitwie o wszystkich psychiatrach, psychologach i terapeutach, którzy niosą pomoc wszystkim tracącym motywację do życia.

 
Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września, ma nas uwrażliwiać i motywować do zdobywania wiedzy o problemie, z którym mierzą się wszystkie społeczeństwa. Wzrastająca liczba prób odebrania sobie życia jest wyzwaniem, na które nie możemy patrzeć obojętnie. Dzieci, młodzież, seniorzy ale i (wydawałoby się) nie mający żadnych problemów inni dorośli decydują się na ten radyklany krok nie widząc nadziei na wyjście z impasu, w którym się znaleźli. Biorąc to pod uwagę, jako duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team, zapraszamy do zainteresowania się webinarem, cyklem audycji radiowych emitowanych w Radiu Niepokalanów oraz studiami podyplomowymi.

Webinar:

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Papageno Team serdecznie zapraszają do udziału w webinarze pt. 'Otwarty dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych', który odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godzinie 17:00.

Program wydarzenia: Otwarty Dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych | Facebook

- dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej): Problemy z etyczną oceną samobójstwa,

- dr Sylwia Przewoźnik (Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii): (Nie) chcę odejść! Kryzys suicydalny, jak go rozpoznać i jak reagować,

- ks. Jarosław Magierski (Papageno Team): Otwartość i dialog fundamentami duszpasterstwa suicydalnego.

Dołącz do wydarzenia:

Audycje radiowe (dostępne także w Internecie):

Wraz z Fundacją Radia Niepokalanów zapraszamy na cykl audycji pt. ZROZUM, ABY ZAPOBIEC. Są to fragmenty wywiadów z ekspertami suicydologii z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Platformy Pomocowej „Życie warte jest rozmowy' oraz Duszpasterstwa i Strefy wsparcia PapagenoTeam. Audycję przygotowały Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.

SPIS AUDYCJI: https://radioniepokalanow.pl/zrozum-aby-zapobiec-tydzien-wiedzy-o-przeciwdzialaniu-samobojstwom/

Audycja 1 – Czym jest kryzys psychiczny i jak go rozpoznać?

O kryzysie psychicznym, o tym jak go rozpoznać i jak na niego reagować, opowiadają członkowie PapagenoTeam: ks. Jarosław Magierski, twórca i koordynator pierwszego w Polsce duszpasterstwa dla osób w kryzysie samobójczym i osób dotkniętych przez śmierć samobójczą bliskich i Marta Czajczyńska, terapeutka.

SŁUCHAJ: niedziela, 10 września – godz. 12.30

Audycja 2 – Depresja jako najczęstsza przyczyna samobójstw

Czym jest depresja? Jak odróżnić ją od zwykłego obniżenia nastroju? Czy jest to choroba, którą trzeba leczyć? Do czego może prowadzić nieleczona depresja? Na pytania odpowiada Małgorzata Łuba, psycholog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w W-wie, specjalista platformy „Życie warte jest rozmowy'.

SŁUCHAJ: poniedziałek, 11 września – godz. 12.30

Audycja 3 – Rodzic w obliczu kryzysu samobójczego dziecka

Co zrobić, gdy dowiadujemy się, że nasze dziecko ma myśli samobójcze? Jak pomóc własnemu dziecku? Opowiada Lucyna Kicińska, pedagog szkolny, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w W-wie, koordynator strefy pomocy platformy ,,Życie warte jest rozmowy''.

SŁUCHAJ: wtorek, 12 września – godz. 12.30

Audycja 4 – Rola szkoły w profilaktyce samobójstw

Czy zapobieganie samobójstwom to rola wyłącznie rodzica? Czy szkoła może i powinna reagować na kryzys emocjonalny ucznia? Co zrobić, gdy najgorsze już się stało? Opowiada Lucyna Kicińska.

SŁUCHAJ: środa, 13 września – godz. 12.30

Audycja 5 – Seniorzy a kryzys psychiczny

Ponieważ często objawy depresji u osób starszych są nietypowe, pacjenci i ich rodziny nie zawsze sobie zdają sprawę z istnienia choroby, a lekarze ogólni traktują objawy jako wynik chorób somatycznych bądź część naturalnego procesu starzenia. Jednak procent zachorowań na depresję u seniorów systematycznie wzrasta. Jak dostrzec chorobę? Jak pomóc seniorom? Opowiada Małgorzata Łuba.

SŁUCHAJ: czwartek, 14 września – godz. 12.30

Audycja 6 – Wspieranie osób w żałobie samobójczej

Jeżeli ktoś bliski umiera z powodu samobójstwa, najbliższe otoczenie musi się uporać nie tylko z żałobą, ale także z wieloma innymi własnymi odczuciami oraz różnymi opiniami i zachowaniami innych ludzi. W jaki sposób możemy wspierać osoby, które doświadczyły samobójczej śmierci bliskich? Opowiada Małgorzata Łuba.

SŁUCHAJ: piątek, 15 września – godz. 12.30

Audycja 7 – Rola mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym

Okazuje się, że umiejętne napisanie artykułu informującego o zachowaniu samobójczym to wcale nie taka prosta sprawa. Dziennikarz powinien być świadomy tego, że od sposobu ujęcia tematu, dobranych słów i treści zależy życie kolejnych osób. Jaka jest rola mediów z zapobieganiu zachowaniom samobójczym? Na pytanie odpowiada ks. Tomasz Trzaska, specjalista platformy „Życie warte jest rozmowy'.

SŁUCHAJ: sobota, 16 września – godz. 12.30

 Studia:

usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/offer/E_1_1/programme/SCD-PD/?from=field%3ASCD-PD&fbclid=IwAR025LpAG0QvC5dCTQsI5voy7jztVAR-SdNbn13hvXsNyQLZXkhSPZ33chg

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych – kierunek Suicydologia. Studia prowadzone są hybrydowo w Instytucie Psychologii Ignatianum (Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego). Studia te mają na celu przedstawienie problemu samobójstwa w obrębie współczesnej nauki o człowieku. Dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi umożliwiają one opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej usystematyzowanej wiedzy z obszaru zachowań autodestruktywnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych oraz profilaktyki zachowań suicydalanych. Studia przyczyniają się do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Program studiów podyplomowych Suicydologia obejmuje wiele obszarów tematycznych – prewencję, interwencję kryzysową, postwencję i nauki penalne, prawo, czy wiktymologię. W czasie studiów słuchacze poszerzą wiedzę z zakresu psychologii i uzupełnią wiadomości związane z problematyką działań autodestrukcyjnych w różnych grupach wiekowych oraz rolą wiary i wspólnot religijnych w prewencji i postwencji suicydalnej.


Apel o pomoc dla Słowenii

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii
         Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Po wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro. Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie.
         Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi.
         Proszę, aby tego dnia, podczas wszystkich Mszy świętych modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.
            Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2023 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji

Treść apelu.


Dyplom dla reprezentantów naszej miejscowości


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.