Wypominki 2022/2023

Wypominki Roczne 9.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, ks. Jana Włodarczyka, Aleksandrę, Wiktorię, Mariana, Wandę, Aldonę, Henryka, Leopolda, Euzebiusza Szulakiewiczów, Annę, Leona, Pawła Chendzelewskich, Marię Kusiak, Zofię, Jana Wilczków, Andrzeja Jadczyka, Teofilę, Jana Studnickich, Bogdana, Edwarda Szajewskich, Stanisławę Rynkiewicz, Mieczysława Woźniaka, Jadwigę Rojek, Bronisławę Błędowską, Janinę Białecką; Annę, Józefa, Wojciecha Halusiaków, Danutę, Juliana Kiełbasków, Marcjannę, Piotra, Michała Bachorskich; Kazimierza Żurawia, Adama, Mariannę Gnychów; Antoninę, Halinę, Franciszka Wojcieszaków, Tadeusza Kacałę; Pelagię, Piotra, Andrzeja Halusiaków, Stanisławę, Leona Rojkiewiczów, Grzegorza, Józefa Białek, Teresę Stężała–Białek, Władysławę, Stanisława, Wiesława Żurek; Krystynę, Władysława, Jerzego Gnychów, Mariannę, Leona Dymskich; Kazimierza, Krystynę, Franciszkę, Jana Siwików, Stanisławę, Franciszka, Bogdana Sola; Barbarę, Jerzego, Lucjana Szelągowskich; Piotra Gruchota; Władysławę, Walerię, Walentego, Antoniego Dratwów, Mariannę, Franciszka Oszczędów; Stanisława, Krystynę Suwarów, Eugeniusza Żaka; Władysława, Janinę, Cecylię Golców, Edwarda Witkowskiego; Annę, Mariannę, Władysława Garcarków, Stanisławę, Walentego Rozmarynowskich, Bronisława, Leona Sieradzkich; Marię, Stanisława, Krzysztofa Szczepańskich; Józefę, Bronisława Stężałów, Krystynę Kałuża, Marię Kałdońską; Władysława, Bronisławę Świerczyńskich; Stanisława, Helenę Parzyjagłów; Janinę Suwara, Karolinę, Lucjana, Włodzimierza Mielczarków, Bogusławę Kuźnik; Józefę, Józefa Świerczyńskich, Piotra Rzepeckiego; Franciszkę Okoń; Szymona, Wojciecha, Stefanię Nikodemów, Stanisławę, Ewę Karneckie, Marię Zuchniak; Ryszarda Otorowskiego, Mariana, Natalię, Leona, Antoniego Bryłków, Józefę Wojciecha Halusiaków, Mariana Lasotę, Edwarda Kozerę, Irenę Kubiak, Józefę, Danielę, Władysława Misiek; Jana Tomczaka; Mariana, Mariannę Piskorskich; Marię, Józefa, Stefanię Kałdońskich; Aleksego, Kazimierę Różańskich, Stefana Nogaja; Jana, Helenę, Andrzeja, Danutę, Antoninę, Stanisława Lichtorów, Andrzeja, Rozalię Plutów; Franciszka, Janinę, Józefa, Stanisława Gurbielów, Edwarda, Jacka, Jadwigę, Józefa Halusiaków; Stanisławę, Wincentego Leszczyńskich, Mariannę, Józefa Rybczyńskich, Władysławę, Jana Grabowskich; Jadwigę Rocha Marciniaków, Mariannę, Bolesława Rosińskich; Stanisławę, Edwarda Pluskotów, Zofię, Jana Płatków; Aleksandrę, Józefa Chalusiaków, Aleksandrę, Jana, Zbigniewa Olejników, Petronelę Piotra Pawlaków, Agnieszkę, Andrzeja Halusiaków; Henrykę, Edwarda Ignasiaków; Helenę, Władysława Szkudlarków, Janinę, Mariana Siwików, Bożenę, Lucjana Koniarczyków, Małgorzatę Strycharek; Marcjannę, Ignacego, Jana Gwiazdów; Eugeniusza, Sylwestra Szczepańskich; Petronelę, Kazimierza, Jana Owczarków, Sabinę, Henryka Smułków; Artura Wasińskiego; Zygmunta Kaniewskiego, Józefę, Stanisława Mrugałów; Aleksandrę, Zenona, Dariusza, Jacka Gwiazdów; Stefanię, Bolesława Szczerbackich; Władysławę, Józefa Gruchotów, Józefę, Józefa Szymczaków; Michała, Mariannę Wawrzyniaków, Danutę Kałuża, Romana, Alfredę Grabowskich, Henryka Mrugałę, Natalię, Lucjana Świerczyńskich, Stanisławę, Stefana Halusiaków; Janinę, Stanisława, Eugeniusza, Stanisława Kałdońskich, Tadeusza, Zenona Stryjaków, Józefa Nowaka; Leona Kowalskiego; Feliksa Gwoździa; Andrzeja, Mariannę, Józefa, Jana Szczepaniaków, Karolinę, Ryszarda Cachejów, Karolinę, Józefa Mencel, Kazimierza, Irenę Wojtasików; Danutę, Longina, Waldemara Pagaczów, Magdalenę Kotala, Stanisława Pluskotę; Weronikę, Piotra Wardęgów, Anastazję, Józefata Górskich, Annę Sobieraj, Andrzeja Tytko, Annę, Tadeusza Otorowskich; Jadwigę, Genowefę, Józefa Kacałów; Hieronima, Michalinę, Tadeusza Stawskich, Monikę, Kazimierza, Zofię, Stanisława Krejów, Bronisławę, Józefa Kupskich; Jana, Bronisławę, Pawła Gruchotów, Rozalię, Władysława Zielińskich; Mariusza, Jana, Józefa Sobczaków; Konstancję, Andrzeja Masierków; Ryszarda Chrobota, Kazimierę, Leona, Zofię, Andrzeja Pawlaków; Romana, Andrzeja Rojkiewiczów; Władysławę, Władysława Plutów; Helenę, Stanisława Gwiazdów; Antoniego, Czesławę, Ludwika, Zofię Prażmowskich; Rozalię, Wojciecha Szelągowskich, Jadwigę, Józefa, Genowefę, Władysława Halusiaków; Stanisławę, Mariana, Kazimierza Szelągowskich, Mieczysława Domagalskiego; Annę, Józefa Grzesiaków; Józefa, Natalię, Mariana Podymskich; Mariannę, Antoniego Gruchotów; Mariannę, Henryka Kacałów, Stanisławę, Rocha Stężałów; Leokadię, Stanisława, Henrykę, Henryka Tomickich, Aleksandrę TomickąWietrzyk; Bronisławę, Stefana Bącelów; Janinę, Kazimierza Sułkowskich; Ewę Zakręta; Kazimierza Karneckiego; Stanisława, Bronisławę, Waldemara Pagaczów, Marię Cegiełka; Stanisława Stępnia, Stefanię Nikodem, Cecylię, Antoniego, Zdzisława, Jana Górnych;

 

Wypominki Roczne 11.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, Ks. Jana Włodarczyka, Annę, Jana Misiek, Janinę, Kazimierza Sułkowskich; Stanisławę, Elizę, Kazimierza Suwarów; Mariannę, Władysława, Edwarda Kałdońskich; Stanisława Strzelczyka, Teresę Pniewską; Mariannę, Jana, Tadeusza Mikołajczyków, Urszulę, Annę, Zenona, Jana Jaskólskich, Paulinę Wiśniewską; Justynę, Edwarda, Walentego Żuraw, Władysławę, Franciszka, Jana Pluskotów; Janinę, Bronisławę, Petronelę, Józefa Włodarczyków, Ks. Jana Włodarczyka; Helenę, Romana, Stanisława Otorowskich; Danutę, Kazimierza, Władysławę Kałużów, Mariana, Michała Wawrzyniaków, Kazimierza, Romana Wójciaków; Bogdana Więzowskiego; Józefę, Józefa Szczepaniaków, Marię, Bronisława Samulskich, Stefanię, Mariannę Nawrockie; Teresę, Stanisława Grabowskich; Helenę, Jana, Ryszarda Boruckich, Łucję, Stanisława Piecuchów; Zdzisława Kałdońskiego, Natalię, Daniela Jastrowiczów, Jana Ciszewskiego; Wiktorię, Wawrzyńca Brąszewskich, Zofię, Józefa Skubiszewskich, Czesława Gidelskiego; Helenę Władysława Owczarków, Kazimierę, Leona Pawlaków; Janinę, Edwarda, Kazimierza, Jerzego, Piotra Cichych, Emilię, Bronisława Bedników; Andrzeja, Marię Szelągowskich; Bronisławę, Józefa, Stefana Szustrów; Władysława Morawkę; Mariana, Mariannę, Stefana Świerczyńskich, Helenę, Władysława Szkudlarków, Helenę Golec; Janinę, Stanisława, Czesława Kamyków, Wiktorię, Walentego Stężałów; Zygmunta, Bonifacego Otorowskich, Irenę Baumert; Tadeusza Barańskiego, Wiesława Pamułę; Józefa, Martę Golańskich; Antoninę Franciszka Paprotów, Mariannę Dratwa; Henrykę, Bogusława, Bożenę Budziłek, Franciszka, Bronisławę, Mariana, Stanisława, Annę, Przemysława Królów, Dawida Brzostek, Stanisława Fronię; Jana, Natalię Kasędrów, Zm. z rodz. Kasędrów, Mrugałów; Kazimierza, Józefa, Józefę Błaszczyków; Stanisławę, Józefa, Wiktorię, Marcina Szustrów, Petronelę, Franciszka Tomickich; Janinę, Antoniego Kamyków; Ks. Remigiusza Mazurka, Jana, Józefę Świerczyńskich, Stefanię, Agnieszkę, Andrzeja Halusiaków, Zm. z rodz. Świerczyńskich, Grabowskich, Wawrzyniaków; Władysława Hetmana, Zofię, Jana, Józefa Suwarów, Kazimierę Stojecką; Józefata, Anastazję, Stanisławę, Henryka, Kazimierza, Stanisława Górskich, Jana, Julię Chrobotów, Józefa, Janinę Krawczyków; Kazimierę, Bronisława Szkudlarków, Jana Rybczyńskiego; Mariannę, Mariana, Ryszarda Grzesiaków; Selwina Wasińskiego, Rajmunda Podymę, Grzegorza Radziszewskiego; Stefanię, Stanisława Hadrysiów, Jadwigę Maciejewską, Janinę, Józefa Wyglądaczów; Helenę, Jana Mońków, Feliksę Siwik; Marcina Prażmowskiego, Kazimierza, Józefa Oszczędów; Kazimierę, Józefa, Janinę, Jana Sułkowskich; Walentego, Zofię, Stanisława Pluskotów, Jana, Franciszkę, Zbigniewa, Bronisława Siwików; Wacława Otorowskiego, Janinę Szczepaniak; Mariannę, Antoniego Słodowych, Zm. z Rodz. Browarnych, Słodowych; Stanisławę, Antoniego, Mieczysława Podymskich; Teresę, Franciszka, Tadeusza Mrugałów; Annę Paprota; Martę, Józefa, Przemysława Jaskólskich; Antoninę, Józefa, Józefa Sobczaków, Henrykę Bola, Andrzeja Wierzgonia, Annę, Marka, Reginę, Franciszka Kiczków; Ignacego, Joannę Włodarczyków, Jana, Katarzynę, Felicję Kukułów; Józefa Halusiaka; Mirosławę, Mariannę, Józefa Pichlaków, Kazimierę, Antoniego Wątrobów; Michała, Władysławę Durów, Lucjana Cieślaka; Czesława Świerczyńskiego, Martę, Bolesława Dratwów; Halinę, Stanisławę, Jana Owczarków; Jerzego Brzęczka; Janinę, Ryszarda, Adolfa Zwierzów; Mariannę, Michała Idaczyków, Wiesława Szczepańskiego; Kazimierza Szkopa; Józefę, Piotra Durów; Stanisława, Wandę Rojaków, Waldemara Paluszka; Kazimierza, Romana, Jadwigę, Michała, Marię, Jana Sułkowskich, Krystynę, Władysława Łopata; Zygmunta, Ryszarda, Piotra, Longina Gajdów, Aleksandra Gwódź, Tomasza, Martę Królaków; Stanisławę, Stanisława Burzaków, Apolonię, Stanisława Świątek; Mariannę, Tadeusza Banasiów, Cecylię, Władysława Tomickich, Mirosławę Wąsik; Jana, Janinę Gnychów, Zbigniewa, Teresę Ignasiaków, Leona, Bronisławę Stężałów; Krystynę Kałużę; Kazimierę, Józefa Sobierajów, Janinę, Mieczysława Misiaków; Józefę, Ignacego, Henryka Szkudlarków, Zm. z rodz. Ostrycharz; Józefę, Jana, Zdzisława Jagielskich, Andrzeja, Mariannę, Piotra Reus, Alfredę Wątroba, Patryka Wolnego; Halinę, Mirosława, Cieślaków, Martę, Bronisława Świerczyńskich; Jana, Władysławę Pagaczów; Bogusławę, Mieczysława, Natalię Kuźników, Mariannę, Alfreda Szczupaków;

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.