Wypominki 2023/2024

Wypominki Roczne 9.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, ks. Jana Włodarczyka, Aleksandra, Wiktorię, Mariana, Wandę, Aldonę, Henryka, Leopolda, Urszulę. Euzebiusza Szulakiewiczów, Annę, Leona, Pawła Chendzelewskich, Marię, Henryka Kusiaków, Zofię, Jana Wilczków, Andrzeja Jadczyka, Teofilę, Jana Studnickich, Bogdana, Edwarda Szajewskich, Stanisławę Rynkiewicz, Mieczysława Woźniaka, Jadwigę Rojek, Bronisławę Błędowską, Janinę Białecką; Władysława, Janinę, Cecylię Golec, Edwarda Witkowskiego; Józefę, Bronisława Stężałów, Krystynę Kałuża, Marię Kałdońską; Danutę Kałuża, Romana, Kazimierza Wójciaków; Mariannę, Henryka Kacałów, Stanisławę, Rocha Stężałów; Jadwigę, Rocha Marciniaków, Mariannę, Bolesława Rosińskich; Aleksego, Kazimierę Różańskich, Stefana Nogaja, Stanisława, Krystynę Suwarów, Eugeniusza Żaka; Walerię, Władysławę, Walentego, Antoniego Dratwa, Mariannę, Franciszka Oszczędów; Władysławę, Józefa Gruchotów, Józefę, Józefa Szymczaków; Henryka, Edwarda Ignasiaków; Mariannę, Józefa, Stefanię Kałdońskich; Antoninę, Halinę, Franciszka Wojcieszaków, Tadeusza Kacałę; Józefę, Danielę, Władysława Misiek, Zbigniewa, Helenę, Damiana, Mariusza Kłobusów, Edmunda Halusiaka; Stefanię, Władysława Rosińskich, Janinę Zagórską, Reginę, Józefa Bajzert; Stefanię, Stanisława, Leona Klimasów; Bronisławę, Stefana Bącelów; Józefę, Józefa Świerczyńskich, Piotra Rzepeckiego; Leona, Teresę, Mariana Kowalskich; Marię, Antoniego Wójciaków; Antoniego, Czesławę, Ludwika, Zofię Prażmowskich; Annę, Józefa Grzesiaków; Feliksa Gwoździa; Mariusza, Józefę, Jana Sobczaków; Franciszkę Okoń; Szymona, Wojciecha, Stefanię Nikodemów; Stanisławę, Ewę Karneckie, Marię Zuchniak; Halinę, Mirosława Cieślaków, Martę, Bronisława Świerczyńskich, Zenona Kuźnickiego; Kazimierza, Krystynę, Jana, Franciszkę Siwików, Stanisławę, Franciszka Sola; Piotra Gruchota; Ryszarda Otorowskiego, Mariana, Natalię, Leona, Antoniego Bryłków, Józefę, Wojciecha Halusiaków, Mariana Lasotę, Edwarda Kozerę, Irenę Kubiak; Józafata, Anastazję, Stanisławę, Henryka, Kazimierza, Stanisława Górskich, Julię, Jana Chrobotów, Józefa, Janinę Krawczyków; Janinę, Edwarda, Kazimierza, Jerzego, Piotra Cichy, Emilię, Bronisława Bedników; Eugeniusza, Sylwestra Szczepańskich; Helenę, Władysława Szkudlarków, Janinę, Mariana Siwików, Małgorzatę Strycharek; Kazimierza Karneckiego; Władysławę, Władysława Pluta; Jana, Helenę, Andrzeja, Danutę, Stanisława, Antoninę Lichtorów, Andrzeja, Rozalię Pluta; Leokadię, Stanisława, Henrykę, Henryka Tomickich, Aleksandrę Tomicką-Wietrzyk; Aleksandrę, Zenona, Jacka, Dariusza Gwiazda; Rozalię, Wojciecha Szelągowskich, Jadwigę, Józefa, Genowefę, Władysława Halusiaków; Janinę, Kazimierza Sułkowskich; Stanisława, Bronisława, Waldemara Pagaczów, Marię Cegiełka; Aleksandrę, Józefa Chalusiaków, Aleksandrę, Jana, Zbigniewa Olejników; Stanisławę, Wincentego Leszczyńskich; Stefanię, Bolesława Szczerbackich; Mariannę, Ignacego, Jana Gwiazda; Jadwigę, Genowefę, Józefa Kacałów; Hieronima, Michalinę, Tadeusza Stawskich, Bogdana Banasia, Zofię, Stanisława, Monikę, Kazimierza Krejów, Bronisławę, Józefa Kupskich; Władysława, Bronisławę Świerczyńskich, Helenę, Stanisława Parzyjagłów; Natalię, Lucjana Świerczyńskich, Stanisławę, Stefana Halusiaków; Janinę Suwara, Karolinę, Lucjana, Włodzimierza Mielczarków, Bogusławę Kuźnik; Halinę, Mirosława Cieślaków; Martę, Bronisława Świerczyńskich, Teresę, Jerzego Tobiś; Danutę, Longina, Waldemara Pagaczów, Magdalenę Kotala, Stanisława Pluskotę; Mariannę, Michała Wawrzyniaków, Danutę Kałuża, Henryka Mrugałę; Marię, Józefa, Zygmunta Hąciów; Petronelę, Kazimierza, Jana Owczarków, Sabinę, Henryka Smułków, Helenę, Władysława Owczarków, Kazimierę, Leona Pawlaków; Józefę, Jana, Zdzisława Jagielskich, Mariannę, Andrzeja, Piotra Reus, Alfredę Wątroba, Patryka Wolnego; Stanisławę, Mariana, Kazimierza Szelągowskich, Mieczysława Domagalskiego; Ewę Zakręta; Józefa, Natalię, Mariana Podymskich; Marię, Stanisława, Krzysztofa Szczepańskich; Artura Wasińskiego; Mariana, Mariannę, Franciszka, Petronelę Piskorskich, Franciszka, Bronisławę Potomskich; Pelagię, Piotra, Andrzeja Halusiaków, Stanisławę, Leona Rojkiewiczów, Grzegorza, Józefa Białek, Teresę Stężała-Białek, Władysławę, Stanisława, Wiesława Żurek; Jana, Bronisławę, Pawła Gruchotów, Rozalię, Władysława Zielińskich; Tadeusza, Bronisławę, Leona Sieradzkich, Stanisławę, Walentego Rozmarynowskich; Annę, Mariannę, Kazimierza, Władysława Garcarków; Stanisława, Józefę Mrugała, Zygmunta Kaniewskiego; Krystynę, Władysława, Jerzego Gnychów, Mariannę, Leona Dymskich; Jana Tomczaka; Janinę, Stanisława, Eugeniusza, Stanisława Kałdońskich; Teresę, Stanisława, Tadeusza, Zenona Stryjaków, Józefa Nowaka; Stanisława Stępnia, Stefanię Nikodem, Cecylię, Antoniego, Zdzisława, Jana Górnych; Józefa, Marię i Marcina Kupajów, Dorotę, Stefana Strzelców, Teofilę Cuper, Katarzynę Janaś, Kazimierę, Stefana, Katarzynę, Wojciecha Jezierskich, Wiktorię, Jana Klimków, Ludwikę, Czesława Dudziaków, Janinę Marcyniak, Zofię Wieloch, Pelagię Sowińską, Genowefę Gilicką, Alicję i Jana Jezierskich, Bronisławę, Bernarda Wawrzyniaków, Helenę, Sylwestra Klimków

 

Wypominki Roczne 11.15

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu zm. Papieży, Biskupów, kapłanów: ks. Jana Dudzika, Ks. Mariana Zbierskiego, ks. Leona Izdebskiego, ks. Jana Krawieckiego, ks. Franciszka Deję, ks. Edwarda Polaka, ks. Kazimierza Sowałę, ks. Józefa Naturskiego, ks. Józefa Greckiego, ks. Remigiusza Mazurka, Ks. Jana Włodarczyka, Aleksandrę, Wiktorię, Mariana, Wandę, Aldonę, Henryka, Leopolda, Urszulę, Euzebiusza Szulakiewiczów; Bogdana Więzowskiego; Mariannę, Mariana, Ryszarda Grzesiaków, Krystynę Kałuża, Teresę, Franciszka, Tadeusza Mrugałów; Henrykę, Bogusława, Bożenę Budziłek, Franciszka Bronisławę, Mariana, Stanisława, Annę, Przemysława Król, Dawida Brzostek; Grażynę, Tadeusza Ignasiaków; Janinę, Kazimierza Sułkowskich, Annę, Jana Misiaków; Edwarda, Justynę, Walentego Żuraw, Władysławę, Jana, Franciszka Pluskotów; Teresę, Stanisława Grabowskich; Antoninę, Franciszka Paprotów, Mariannę Dratwa; Bronisławę, Józefa, Stefana Szuster; Wiesława, Władysławę, Leona Kubiaków; Janinę, Stanisława, Czesława Kamyków, Wiktorię, Walentego Stężałów; Helenę, Jana Mońków, Feliksę Siwik; Selwina Wasińskiego, Rajmunda Podymę, Grzegorza Radziszewskiego; Józefa, Martę Golańskich; Romana, Helenę, Ryszarda, Stanisława Otorowskich; Annę, Józefa, Wojciecha Halusiaków, Marcjannę, Piotra, Michała Bachorskich, Danutę Lucjana Kiełbasków, Mariolę Paluch, Marcjannę, Jana, Tadeusza Mikołajczyków, Urszulę, Zenona, Jana Jaskólskich, Paulinę Wiśniewską; Kazimierę, Józefa Sobierajów, Janinę, Mieczysława Misiaków; Mariannę, Adama Gnychów, Kazimierza Żuraw; Mariannę, Władysława, Edwarda Kałdońskich, Stanisławę, Elizę, Kazimierza Suwarów; Stanisławę, Józefa, Wiktorię, Marcina Szuster, Petronelę, Franciszka Tomickich; Andrzeja, Mariannę Szelągowskich; Mariannę, Andrzeja, Józefa, Jana Szczepaniaków, Karolinę, Ryszarda Cachejów, Karolinę, Józefa Mencel, Irenę, Kazimierza Wojtasików; Mariannę, Antoniego Słodowych; Janinę, Bronisławę, Józefa Włodarczyków, Ks. Jana Włodarczyka; Mariannę, Michała Idaczyków; Janinę, Ryszarda, Adolfa Zwierzów; Kazimierę, Wiesława, Kazimierza Szczepańskich; Jana, Władysławę Pagaczów; Stanisławę, Stanisława Burzaków, Apolonię, Stanisława Świątek; Jerzego Brzęczka; Aleksandrę, Czesława Żuraw; Wiktorię, Wawrzyńca Brąszewskich, Czesława Gidelskiego, Zofię, Józefa Skubiszewskich; Wacława Otorowskiego, Janinę Szczepaniak; Jana, Natalię Kasędrów, zm. z R. Kasędrów i Mrugałów; Władysławę, Michała Durów, Lucjana Cieślaka; Mieczysława, Natalię, Bogusławę Kuźników, Alfredę, Mariannę Szczupaków; Mirosławę, Mariannę, Józefa Pichlaków, Kazimierę, Antoniego Wątrobów; Mariana, Mariannę, Stefana Świerczyńskich, Helenę, Władysława Szkudlarków, Helenę Golec; Jana, Janinę Gnychów, Zbigniewa, Teresę Ignasiaków, Leona, Bronisławę Stężałów; Joannę, Ignacego Włodarczyków, Jana, Katarzynę, Felicję Kukuła; Stefanię, Stanisława Hadrysiów, Jadwigę Maciejewską, Janinę, Józefa Wyglądaczów; Tadeusza Barańskiego; Weronikę, Piotra Wardęga, Anastazję, Józefata Górskich, Annę Sobierajów, Andrzeja Tytko, Annę, Tadeusza Otorowskich; Stefanię, Tadeusza Siemickich; Przemysława, Martę, Józefa Jaskólskich; Józefa, Józefę Szczepaniaków, Marię, Bronisława Samulskich, Stefanię Nawrocką; Walentego, Zofię, Stanisława Pluskotów, Jana, Franciszkę, Zbigniewa, Bronisława Siwików; Kazimierza Błaszczyka; Kazimierę, Bronisława Szkudlarków, Jana Rybczyńskiego; Kazimierza, Romana, Jadwigę, Michała, Marię, Jana Sułkowskich, Krystynę, Władysława Łopata; Romana, Andrzeja Rojkiewiczów, Janinę, Stefana Malinowskich; Franciszka, Janinę, Józefa, Stanisława Gurbielów, Józefa, Jadwigę, Edwarda, Jacka Halusiaków; Ks. Remigiusza Mazurka, zm. z R. Świerczyńskich, Grabowskich, Halusiaków, Wawrzyniaków; Kazimierę, Józefa, Janinę, Jana Sułkowskich, Józefę Domagała, Jana Kędzia, zm. z R. Sułkowskich, Karbowskich, Szpikowskich, Kędziów, Owczarków, Kaczmarków; Józefę, Piotra Durów; Kazimierza Szkop; Stanisławę, Antoniego, Mieczysława Podymskich; Mariannę, Józefa Rybczyńskich, Władysławę, Jana Grabowskich; Helenę, Jana, Ryszarda Boruckich, Łucję, Stanisława Piecuchów; Zygmunta, Ryszarda, Piotra, Longina Gajda, Aleksandra Gwóźdź, Tomasza, Martę Królaków; Mariannę, Tadeusza Banasiów, Cecylię, Władysława Tomickich, Mirosławę, Pawła Wąsik; Stanisławę, Edwarda Pluskotów, Zofię, Jana Płatków; Mariannę, Antoniego Gruchotów; Mariusza, Ryszarda Chrobotów, Kazimierę, Leona, Zofię, Andrzeja Pawlaków; Józefa Halusiaka; Marcina Prażmowskiego, Kazimierę, Józefa Oszczędów; Zdzisława Kałdońskiego, Natalię, Daniela Jastrowiczów, Jana Ciszewskiego; Władysława Hetmana, Zofię, Jana, Józefa Suwarów, Kazimierę Stojecką, Józefa, Antoninę, Józefa Sobczaków, Henrykę, Henryka Bola, Andrzeja Wierzgonia, Annę, Marka Reginę, Franciszka Kiczków; Józefę, Ignacego, Henryka Szkudlarków, zm. z R. Ostrycharz; Helenę, Józefa Sicińskich, Władysława Morawkę, Konstancję, Andrzeja Masierków; Annę Paprota; Janinę, Antoniego Urbaniaków, Natalię, Teklę, Józefa Pluskotów; Zygmunta, Teresę, Bonifacego Otorowskich, Irenę Baumert;

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.