Sakramenty

Sakrament pokuty

Sakramnet pokuty:

 • przed Mszą świętą;
 • w pierwsze piątki miesiąca od godziny 16.00

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

 

 1. Zgłaszamy Zmarłego w kancelarii i ustalamy dzień i godzinę pogrzebu.

 2. Przynosimy ze sobą kartę zgonu i akt zgonu

 3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/ - jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu /wystawia je kapelan szpitala/

 4. Z okazji pogrzebu pamiętamy o spowiedzi świętej i Komunii w intencji Zmarłego.

Modlitwy za zmarłych:

 

 • Mając na uwadze pomoc zmarłym najbliższa rodzina może zatroszczyć się o Msze święte gregoriańskie. Jest to 30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu, w intencji zmarłej osoby, do których przywiązane są szczególne łaski. Nie musi to być tuż po śmierci, może być dłuższy czas, kilka miesięcy, rok, dwa….

 • Naszym bliskim dajemy różne podarunki. Pamiętajmy, że zmarli nadal są naszymi bliskimi i ciągle możemy im dawać dary, którymi obecnie są różnego rodzaju modlitwy. Szczególną modlitwą jest Msza św. i o takim prezencie dla naszych zmarłych trzeba pamiętać. Mszę św. za zmarłych zamawiajmy regularnie, przynajmniej raz w roku. Okazją może być rocznica śmierci, urodzin, imieniny, wielkie święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc), listopad, jako szczególny czas modlitwy za zmarłych.

 • Zamawiając Mszę św. za zmarłych pamiętajmy, że to rodzina przede wszystkim powinna w niej uczestniczyć (jak najliczniej) i przyjąć Komunię św.

 • Poza Mszą św. pamiętajmy o innych modlitwach za zmarłych, zwłaszcza tych, do których przywiązane są odpusty: nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w oktawie od 1-8 listopada…

 • W każdą niedzielę o godzinach 9.15  i  11.15 są modlitwy za zmarłych tzw. wypominki z Koronką do Bożego miłosierdzia.

 • Dbajmy o groby naszych bliskich zmarłych.

Sakrament chorych

Chorych i starszych parafian odwiedzam z posługą sakramentalną przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także w pierwsze piątki miesiąca. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w pierwsze piątki miesiąca od godziny 8.00


O udzielenie sakramentu chorych powinna się zatroszczyć rodzina lub sąsiedzi. Sakrament chorych udziela łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko lepiej znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy.

 

 • W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

 • Zwykle namaszczenia udzielam (po zgłoszeniu) po Mszach św.  oraz z racji rekolekcji parafialnych.

 • Chorego do namaszczenia zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Podajemy na kartce imię i nazwisko chorego, wiek, dokładny adres. (dowozimy kapłana)

 • Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004 § 2).

 • W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Przygotowanie mieszkania:

 1. Stół nakryty białym obrusem
 2. Krzyż i świece
 3. Woda święcona i kropidło
 4. Kawałek waty
 5. Jeżeli chory ma trudności z przełykaniem to czystą wodę do popicia
  Komunii św.

 

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli jest poważna choroba (niezależnie od wieku)
 2. Osobom starszym wiekiem (zwykle raz w roku, jeśli nie ma choroby)
 3. Przed operacją medyczną
 4. Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać,
  że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 • Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym tylko żywym, gdyż jest to sakrament uzdrowienia. Ważna jest więc troska rodziny, aby nie zwlekać z tym sakramentem aż do bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci.

 • W szpitalach zwykle są kapelani, którzy udzielają namaszczenia i zostawiają potwierdzenie udzielenia tego sakramentu. Potwierdzenie to trzeba zachować, gdyż w przypadku śmierci będzie potrzebne w kancelarii parafialnej.

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje trzy etapy:

 

1. Przygotowanie dalsze: Zakres szkoły podstawowej i gimnazjum

a). Chrzest św.; b). I Komunia św.; c). Bierzmowanie; d) znajomość zasad wiary.

 

2. Przygotowanie bliższe: Katechizacja w zakresie młodzieżowym

- ocena z religii na świadectwie maturalnym lub ukończenia szkoły.

- ewentualne zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.

 

3. Przygotowanie bezpośrednie:

Uwaga! Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej  przynajmniej na 3 miesiące przed  planowanym  ślubem. Poważnie podchodzący do małżeństwa zgłaszają się nawet pół roku na tzw. informację.

 

Spowiedź i Komunia święta: pierwsza na początku bezpośredniego przygotowania. Druga przed samym ślubem, by w łasce uświęcającej zawierać małżeństwo.

 

Udział w „PRE-KANIE”: „PREKANY” są w domu parafialnym świętego Stanisława B.M. w Wieluniu ul.  18  Stycznia  50

https://www.facebook.com/kursyprzedmalzenskiewielun/

 

Konsultacje: W terminie ustalonym z doradczynią.

 

Wizyta w kancelarii: spisanie protokołu przedślubnego i zapowiedzi. /Nie później niż 2 miesiące przed ślubem/.

 

 • Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. (Liczy się adres zamieszkania)

 • Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej.

 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji.

Do kancelarii przynosimy ze sobą:

 1. Świadectwo chrztu świętego (ważna jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii chrztu św.). Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.

 2. Świadectwo bierzmowania (o ile fakt bierzmowania nie jest odnotowany w metryce chrztu św.)

 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i świadectwo z katechezy (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej).

 4. Dowody osobiste.

 5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć 18 lat.

 6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne  sześć miesiący).

 7. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

 8. Akt zgonu małżonka (wdowcy).

Ostatnia rozmowa w kancelarii: /piątek przed ślubem/

 

Wymagane dokumenty:

- Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

- Kartki od spowiedzi św. i z Pre-kan.

 

Uwaga:  Zamawiając fotografa i kamerzystę należy się upewnić, czy posiada Kurialne uprawnienia do filmowania w kościele.

 

 • Narzeczeni muszą odbyć nauki przedślubne, na które otrzymają skierowanie w kancelarii.

 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych. W terminie po uzgodnieniu z kapłanem.

 • Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. Kartki do spowiedzi wydawane są przy zgłoszeniu ślubu.

 • Po zgłoszeniu się, narzeczony(a) pochodzący(a) z innej parafii, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą doręcza do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania. Zapowiedzi są wywieszane w gablocie. Po dwóch niedzielach po  okresie wywieszenia zapowiedzi narzeczony/a zgłasza się do kancelarii i odbiera zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które przynosi do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.

 • Narzeczeni umawiają się z  księdzem, p. Kościelnym i Organistą w celu powiadomienia o terminie i godzinie ślubu, itp.

 • Jeżeli narzeczeni mają takie życzenie, to mogą wynająć firmę lub kwiaciarnie do dekoracji kościoła lub sami dekorować.

 • Sakramentu małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę podczas Mszy św.

 • Świadkowie podpisują dokumenty ok. 15 minut przed ślubem. Przynoszą wówczas dowody osobiste. Narzeczeni podpisują dokumenty po Mszy św. ślubnej.

 • Świadek przynosi ze sobą obrączki do zakrystii.


Bierzmowanie

 • Do bierzmowania zapisujemy młodzież Szkoły Podstawowej - klasa szósta.

 • Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, dlatego należy się do niego solidnie przygotować. W archidiecezji częstochowskiej przejmuje się trzyletni cykl przygotowań.

 • Kandydaci zapisują się osobiście we wrześniu, w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.

 • Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów i ich rodziców.

Wymagane dokumenty do bierzmowania:

 1. Kancelaryjna karta chrztu.
 2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji
 3. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii

Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, brak książeczki, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nabożeństw, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana prowadzącego przygotowanie.


Eucharystia

W parafii po przygotowaniu dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. trzeciego maja. Przygotowanie odbywa się równocześnie w szkole i w kościele a także poprzez formację rodziców na spotkaniach w kościele.

Chrzest

Informacja  dotycząca chrztu świętego:

,,Wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielka radością” cytat z liturgii chrzcielnej.


- Chrzest święty wprowadza wiernych do wielkiej wspólnoty Kościoła. To powinno się odbywać w jak najbardziej uroczysty sposób i to z udziałem wiernych.


- Rodzice zgłaszają chęć ochrzczenia dziecka w możliwie jak najwcześniej przynosząc ze sobą akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie, które potwierdza że rodzice chrzestni, którzy są bierzmowani, są wierzącymi i praktykującymi katolikami.


- Podczas Mszy św. rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św. wcześniej korzystając z sakramentu spowiedzi św.


- Rodzice, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa niech to uczynią przed chrztem pierwszego dziecka lub określą datę zawarcia sakramentu w najbliższej przyszłości.


- Rodzice żyjący na kontrakt cywilny z przeszkodą uniemożliwiającą zawarcie sakramentu małżeństwa zgłaszają chrzest dziecka bez możliwości przyjęcia sakramentu Eucharystii.


- Rodzice chrzestni wspomagają rodziców dziecka przez regularną modlitwę wstawienniczą w intencji „chrześniaka”. Także służą w razie potrzeby pomocą duchową a nawet materialną.

 

Sakrament Chrztu św. udzielany jest po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

 

Potrzebne dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC (kserokopia).
 2. Świeca do chrztu św., która ma towarzyszyć dziecku przez życie.
 3. Biała szata do chrztu św. (można wypisać imiona i nazwisko dziecka oraz datę chrztu św.).
 4. Chrzestni z poza parafii muszą mieć zaświadczenia z własnej parafii o dopuszczeniu ich do godności rodziców chrzestnych.
 5. Rodzice /jeśli nie ma przeszkód/ i chrzestni powinni być w łasce uświęcającej i dlatego powinni przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty /spowiedzi św./

 

KODEKS  PRAWA  KANONICZNEGO /KSIĘGA  IV/

ROZDZIAŁ  III  - PRZYJMUJĄCY  CHRZEST

 

Kan. 867 - $ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

 

$ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci,  powinno być natychmiast ochrzczone.

 

Kan. 868 - $ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 

1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci którzy prawnie ich zastępują;


2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku, jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

 

ROZDZIAŁ  IV -  CHRZESTNI.

 

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kan. 874 - $ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 

2. ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

 

$ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.