STRONA PARAFIALNA

Liturgia

2024-02-26, Poniedziałek, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Dn 9, 4b-10
Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a)
J 6, 63c. 68c
Łk 6, 36-38
2024-02-27, Wtorek, Rok B, II, Wspomnienie św. Grzegorza z Nareku
Iz 1, 10. 16-20
Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Ez 18, 31ac
Mt 23, 1-12
2024-02-28, Środa, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Jr 18, 18-20
Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b)
J 8, 12
Mt 20, 17-28

Wydarzenia

 

25 lipca 2021 r. - dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie

W związki z tragicznymi zdarzeniami powodzi w Europie (szczególnie w Niemczech, Belgii, Holandii, nie wyłączając także dotkniętych miejsc w Polsce) w najbliższą niedzielę (25.07) Episkopat Polski zarządził Dzień Solidarności z poszkodowanymi połączony ze zbiórką ofiar w parafiach

Również Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochoiwski, zaprasza do wspólnej modlitwy za poszkodowanych i zmarłych wskutek powodzi oraz do ofiarności, która jest wyrazem braterskiej solidarności i miłości.

Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup znacznych ilości wody pitnej oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia prac porządkowych w terenach popowodziowych.

OFIARY można przesyłać na konto nr: 52 1020 1664 0000 3802 0463 6892
Wpłaty gotówkowe w siedzibie Caritas, ul Staszica 14, Częstochowa


Serdecznie pozdrawiam
ks. Marek BATOR
Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej


Komunikat Policji

Komenda Miejska Policji w Częstochowie Wydział Prewencji

W związku z ogromna tragedią do jakiej doszło w miejscowości Borowce oraz w związku z trwającymi poszukiwaniami osoby podejrzanej o popełnienie zabójstwa, prowadzonymi przez funkcjonariuszy policji, zwracam się z prośbą o przekazania do podległych Państwu parafii informacji ostrzegawczej. W miarę możliwości prosimy o jej odczytywanie podczas prowadzonych mszy świętych.

Treść komunikatu brzmi następująco:

- Komenda Miejska Policji w Częstochowie ostrzega, iż trwają poszukiwania osoby podejrzanej o popełnienie zabójstwa, którą jest 52 letni Jacek Jaworek. Jest to osoba niebezpieczna w związku z czym w przypadku jej napotkania należy oddalić się w bezpieczne miejsce i niezwłocznie powiadomić policję pod numer 997 lub 112.

Z góry dziękuje za nawiązaną współpracę i pomoc.

W razie pytań do kontaktów w tej sprawie wyznaczam funkcjonariusza: mł. asp. Kamil Sowińskiego, tel. 47 858 13 36.


Beatyfikacja 33 - Parafialne rekolekcje o Prymasie Stefanie Wyszyńskim i Matce Elżbiecie Róży Czackiej

Przez 33 dni będzie można przeżyć duchowe ćwiczenia w oparciu o nauczanie Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Jest to świetna propozycja dla parafii i poszczególnych wierzących w bezpośrednim przygotowaniu do beatyfikacji. Edycja tych rekolekcji rozpocznie się 6 sierpnia br. i zakończy 8 września br. Wszystkie materiały rekolekcyjne znajdują się na stronie: www.beatyfikacja33.pl .

Diecezjalna inauguracja tych rekolekcji odbędzie się 6 sierpnia 2021 r., podczas mszy św. o godz. 18.00 w kościele Pocieszenia NMP w Wieluniu. Mszy świętej będzie przewodniczył Bp Andrzej Przybylski. Znajdujący się tam obraz NMP Pocieszenia koronował 50 lat temu Sługa Boży Prymas Wyszyński. Do udziału w tej inauguracji zapraszamy kapłanów i świeckich, którzy pragną podjąć i przeżyć te rekolekcje.


DEKRET w sprawach adaptacji życia religijnego w czasie pandemii

Mając na uwadze decyzję Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r., dotyczącą zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych (por. pkt 2. Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski) działając zgodnie z kan. 87 S 1 KPK z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni ponownie podlegają zobowiązaniu w myśl kan. 1274-1248 KPK obligującego ich do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 S 1 KPK).

Uwzględniając obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzany w Polsce rządowy plan łagodzenia zasad bezpieczeństwa związany z czasem wakacji, odwołuję dotychczas ogłaszany w komunikatach Kurii Metropolitalnych katalog zasad postępowania wynikający z sytuacji pandemicznej dla Archidiecezji Częstochowskiej, Nakazuję, by nadal obowiązywały wyszczególnione w niniejszym dekrecie zasady:

  • należy zachowywać postanowienia zawarte w obecnie obowiązujących i wydawanych w przyszłości Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym zarządzenie zakrywania ust i nosa przez wiernych, koncelebransów i służbę liturgiczną oraz zachowania limitów i odstępów określonych prawem państwowym;
  • pozostają obowiązującymi zasady, które odnoszą się do sposobu udzielania Komunii św., w tym noszenie maseczek i dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do rozdzielania przez jej szafarzy oraz bezwzględne poszanowanie uprawnienia wiernych do możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę;
  • podtrzymuję zakaz stosowania wody święconej w tzw. kropielnicach, z zastrzeżeniem, że wolno używać wody, z zachowaniem stosownej higieny, do pokropień w ramach liturgii, używając tylko do takiego zastosowania bezpośrednio przygotowanej wody.

Dziękując Wszechmocnemu Bogu, że otacza nas swą opieką w trudnym czasie epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.


Szlachetna dezynfekcja

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem odnotowywany w ostatnim czasie to jednoznaczny sygnał, że nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. A w ich przestrzeganiu pomaga płyn do dezynfekcji rozprowadzany przez Fundację Pro Caritate.

„Pro Caritas” to innowacyjny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, który oferuje Fundacja Pro Caritate w ramach akcji „Szlachetna dezynfekcja”. Inicjatywie towarzyszy apel o ochronę siebie i najbliższych przed wirusem oraz wsparcie najbardziej potrzebujących w czasie epidemii.  Cały zysk z rozprowadzania płynu zostanie przekazany Caritas Polska na walkę ze skutkami trwającego kryzysu.

„Szlachetna Dezynfekcja” jest odpowiedzią na pojawiające się sygnały wskazujące, że w oczekiwaniu na szczepienie wiele osób rezygnuje z regularnej dezynfekcji rąk i powierzchni, z którymi mają kontakt. Powodem jest nie tylko nieprzyjemny zapach środków alkoholowych, ale też ich niepożądane działanie, jak wysuszanie i pękanie skóry czy alergie. Taka postawa wiąże się z ogromnym zagrożeniem w czasie, gdy codziennie słyszymy o tragicznych skutkach trwającej epidemii. Właśnie teraz musimy zachować jeszcze większą ostrożność, aby jak najwięcej z nas mogło doczekać szczepienia.

Skuteczny i nieszkodliwy

Poprzez akcję „Szlachetna dezynfekcja” apelujemy, aby perspektywa zaszczepienia się przeciw Covid-19 nie zwalniała nas z regularnej ochrony siebie i najbliższych oraz udzielania pomocy najbardziej potrzebującym. We współpracy z ekspertami przygotowaliśmy specjalny płyn dezynfekcyjny bez alkoholu, z dystrybucji którego będzie finansowana pomoc najbardziej potrzebującym w okresie pandemii – wyjaśnia Michał Pyra, prezes Fundacji Pro Caritate.

Od kilku miesięcy Fundacja Pro Caritate, która jest częścią Caritas Polska oraz inżynierowie chemicy pracowali nad wprowadzeniem do obrotu płynu, który byłby skuteczny i nieszkodliwy dla skóry. Płyn „Pro Caritas” to przełom w ochronie przed wirusem, a hasło „Szlachetna dezynfekcja” dotyczy nie tylko charytatywnego wymiaru akcji. Nazwa nawiązuje także do właściwości płynu, który oprócz substancji czynnej, nadtlenku wodoru, zawiera nanocząsteczki srebra.

Bezpieczeństwo i miłosierdzie

Jesteśmy przekonani, że dbanie o siebie i najbliższych oraz pomoc bliźniemu są istotą chrześcijańskiej odpowiedzialności i solidarności. Dlatego dochód ze sprzedaży płynu „Pro Caritas” zostanie w całości przeznaczony na pomoc dla najbardziej potrzebujących w czasie pandemii. Chronisz siebie i pomagasz innym, czyli bezpieczeństwo i miłosierdzie w jednym – podkreśla Michał Pyra.

Płyn „Pro Caritas” jest zarejestrowanym i dopuszczonym do obrotu bezalkoholowym środkiem biobójczym. Oparty jest na rekomendowanym przez WHO nadtlenku wodoru oraz nanocząsteczkach srebra. Płyn posiada niezbędne zezwolenia i certyfikaty, m.in. PZH. Akcja „Szlachetna dezynfekcja” obejmie całą Polskę.

Płyn można nabyć bezpośrednio w recepcji Centrum Okopowa (Warszawa, ul. Okopowa 55). Zamówienie można złożyć telefonicznie, kontakt  z p. Moniką Nowak (tel. +48 735 255 130, e-mail: mnowak@procaritate.pl) lub przez stronę internetową https://procaritate.pl/szlachetna-dezynfekcja/ , https://centrumokopowa.pl/produkt/plyn-do-dezynfekcji/

Zapraszamy do kontaktu:
  • Katarzyna Gnatowska (Fundacja Pro Caritate – koordynator akcji “Szlachetna dezynfekcja”), tel. +48 667 601 119
  • Monika Nowak (Fundacja Pro Caritate – koordynator działu sprzedaży), tel. +48 735 255 130

Karty pomocy charytatywnej Na codzienne zakupy

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje Program pomocy charytatywnej dla najuboższych seniorów w postaci KARTY „Na codzienne zakupy”, umożliwiającej zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych oraz środków czystościowych w sklepach Biedronka (Karta będzie doładowana w kwocie 150 zł miesięcznie).

Zapraszamy do wejścia w realizację w/w programu po spełnieniu kryteriów podanych poniżej:

KRYTERIUM DOCHODOWE
– osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające samotnie, których średni miesięczny dochód netto za ostatnie 6 miesięcy nie przekroczył 1 300 zł,
– osoby w wieku powyżej 60 lat mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, w których miesięczny dochód netto za osobę za ostatnie 6 miesięcy nie przekroczył 1 100 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla osób 75+ w wysokości ok. 230 zł nie wlicza się do dochodu.
Wszystkie pozostałe dodatki wliczamy do dochodu.

 

POZOSTAŁE KRYTERIA:
– oświadczenie od dochodach podpisane prze z osobę proszącą o wsparcie
– każdy senior ma mieć wolontariusza
– jeden wolontariusz może mieć maksymalnie trzech podopiecznych seniorów
– każdy wolontariusz podpisuje z Caritas diecezjalną porozumienie wolontariackie
– wolontariusz nie może być rodzinnie powiązany z uczestnikiem Programu

Prosimy o podanie powyższej treści w ogłoszeniach parafialnych oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeń parafialnych, parafialnej stronie internetowej (jeśli parafia posiada).

Zainteresowanych włączeniem w pomoc prosimy o kontakt z koordynatorem programu
P. Moniką Dobosz pod nr tel. 506-394-610 lub adresem e-mail: wolontariat@caritas.czest.pl

 


Porządek adoracji - Doba Eucharystyczna

Porządek Adoracji Najświętszego Sakramentu Doba Eucharystyczna – 01 marca 2021 r.

 

7.00                     Msza święta

8.00 – 9.00         Żywy Różaniec

9.00 – 10.00       Naramice Parcela

10.00 – 11.00     Kule

11.00 – 12.00     Rososz I

12.00 – 13.00     Rososz II

13.00 – 14.00     Radomina

14.00 – 15.00     Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rodzice

15.00 – 16.00     Madej

16.00 – 17.00     Służba Liturgiczna Ołtarza

17.00 – 18.00     Kandydaci do sakramentu Bierzmowania

18.00                   Msza święta

19.00 – 20.00     Zabłocie

20.00 – 21.00     Różaniec

21.00 – 22.00     Śmiecheń

22.00 – 23.00     Góry Świątkowskie

23.00 – 00.00     Droga Wiktorowska (od p. Stępień do p. Bajzert)

00.00 – 1.00       Droga Wiktorowska (od p. Dratwa do p. Dudka)

1.00 – 2.00         Naramice od Walichnów

2.00 – 3.00        Naramice – od szkoły do kościoła (od. p. Suwara do p. Gruchot)

3.00 – 4.00         Naramice – od szkoły do kościoła (od p. Owczarek do końca)

4.00 – 5.00         Naramice – od szkoły do plebani (od. p. Kłobus do p. Zwierz)

5.00 – 6.00         Naramice – od szkoły do plebani (od p. Mońka do końca)

6.00 – 7.00         Żywy Różaniec

7.00                      Msza święta na zakończenie


Nabożeństwa w Wielkim Poście


Rekolekcje Wielkopostne w TVP3 Katowice

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.

Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie 23 minut.

Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:

 

Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/

Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/

Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

 

(-) Ks. Maciej Makuła SDB

Kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP

 

Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.


Wielki Post 2021 Karmelitańskie Ćwiczenia Duchowe Online

Przechodząc z mieszkania do mieszkania 
ze św. Teresą z Ávili


17 lutego - 11 kwietnia 2021 r.Teresa z Ávili (1515-1582) napisała swoje arcydzieło, Twierdzę wewnętrzną (Zamek wewnętrzny) w samym środku kryzysu. W czasie, gdy jej dzieło zakładania klasztorów karmelitańskich zdawało się całkiem upadać, czerpała siły z wewnętrznej twierdzy. W kontekście aktualnego kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego, Teresa Wielka może nam pomóc, podczas wielkiego postu sprawić, że to w nas odkryjemy siłę. Z tą Doktor Kościoła będziemy iść od mieszkania do mieszkania aż do największej głębi, gdzie świeci światło Wielkiej Nocy. Obecność Zmartwychwstałego Pana jest tą dobrą nowiną, która może ożywić nasze życie duchowe.
 
Przygotuj się na Wielkanoc 2021 razem z karmelitami bosymi. Aby zasubskrybować za darmo Karmelitańskie Ćwiczenia Duchowe Online na wielki post 2021, wystarczy wypełnić formularz na dole strony.
 
Te ćwiczenia duchowe zostały napisane przez brata Guillaume'a Dehortera OCD (z klasztoru w Avon pod Paryżem) wraz z karmelitami bosymi z Saint-Maur (region Burgundia-Franche-Comté) i opierają się na Twierdzy węwnętrznej (Zamku wewnętrznym) Świętej Teresy od Jezusa (z Ávili), Doktora Kościoła. Wysyłka w języku polskim organizowana jest przez austriackich karmelitów bosych we współpracy ze Studiem Tłumaczeń GLOSOLALIA.

Forma i częstotliwość ćwiczeń duchowych

Po wprowadzeniu do ćwiczeń wysyłanym w Środę Popielcową (17 lutego), w wielkopostne piątki otrzymasz wiadomość e-mailową na dany tydzień. Będziesz mógł pobrać tekst w formacie pdf na swój komputer lub urządzenie mobilne. W wiadomości znajdziesz:
  • medytację powiązaną z ewangelią Niedzieli Wielkiego Postu;
  • prezentację jednego z siedmiu mieszkań opisanych przez św. Teresę od Jezusa (z Ávili); 
  • krótkie, ilustrowane cytaty, zaczerpnięte z Ewangelii i dzieł św. Teresy od Jezusa (z Ávili) do modlitwy i refleksji na co dzień.
Karmelitańskie ćwiczenia duchowe online są bezpłatne – możesz zapisać się lub wypisać w dowolnym momencie (link znajduje się na dole każdej wiadomości e-mail).
 www.rekolekcje-online.karmel.at
Zaproś swoich przyjaciół i znajomych do wzięcia udziału w ćwiczeniach, podsyłając im adres strony internetowej
 Życzymy Wam świętego, błogosławionego przez Pana czasu postu, jak i owocnych ćwiczeń duchowych każdego dnia!
 
Karmelici Bosi

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.