STRONA PARAFIALNA

Liturgia

2024-02-26, Poniedziałek, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Dn 9, 4b-10
Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a)
J 6, 63c. 68c
Łk 6, 36-38
2024-02-27, Wtorek, Rok B, II, Wspomnienie św. Grzegorza z Nareku
Iz 1, 10. 16-20
Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Ez 18, 31ac
Mt 23, 1-12
2024-02-28, Środa, Rok B, II, II Tydzień Wielkiego Postu
Jr 18, 18-20
Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b)
J 8, 12
Mt 20, 17-28

Wydarzenia

 

Porządek Adoracji Najświętszego Sakramentu Doba Eucharystyczna - 01 marca 2024 r.

07.00                    Msza święta

08.00 – 09.00   Żywy Różaniec z Zabłocia

09.00 – 10.00    Naramice – od szkoły do plebani (od p. Płatek do końca)

10.00 – 11.00     Naramice Parcela

11.00 – 12.00     Kule

12.00 – 13.00     Rososz I

13.00 – 14.00     Rososz II

14.00 – 15.00     Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rodzice

15.00 – 16.00     Kandydaci do sakramentu bierzmowania

16.00 – 17.00     Służba Liturgiczna Ołtarza

17.00 – 18.00     Msza św.

18.00 – 19.00     Madej

19.00 – 20.00    Radomina

20.00 – 21.00    Modlitwa Różańcowa i Apel Jasnogórski

21.00 – 22.00    Zabłocie

22.00 – 23.00    Góry Świątkowskie

23.00 – 00.00    Śmiecheń

00.00 – 01.00    Droga Wiktorowska (od p. Stępień do p. Bajzert)

01.00 – 02.00     Droga Wiktorowska (od p. Dratwa do p. Dudka)

02.00 – 03.00    Naramice od Walichnów

03.00 – 04.00     Naramice – od szkoły do kościoła (od. p. Suwara do p. Gruchot)

04.00 – 05.00     Naramice – od szkoły do kościoła (od p. Mizak do końca)

05.00 – 06.00     Naramice – od szkoły do plebani (od. p. Kłobus do p. Zwierz)

06.00 – 07.00     Żywy Różaniec z Naramic

07.00                     Nabożeństwo I soboty miesiąca


Odpusty w czasie Wielkiego Postu

W czasie Wielkiego Postu można zyskać odpust zupełny za:

1. odmówienie w piątek modlitwy:

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: 'Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje' (Ps 22, 17).
po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.
2. udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
3. w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali
               Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:Spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża; wystarczy odmówić modlitwy: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).

57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 Rozpoczynamy dzisiaj 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który pomoże nam przygotować się do dobrego przeżycia zbliżającego się Wielkiego Postu. Intencjie modlitewne na poszczególe dni:

Niedziela, 11 lutego 2024 r.
Modlitwa przebłagalna za grzechy nietrzeźwości popełniane w naszej Ojczyźnie, z prośbą o nawrócenie osób zniewolonych nałogami.
Poniedziałek, 12 lutego 2024 r.
Modlitwa o rozwój Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
Wtorek, 13 lutego 2024 r.
Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby ich przykład i działania wspierały trzeźwość Polaków.
Środa Popielcowa, 14 lutego 2024 r.
Modlitwa za rodziców, aby praktykowali trzeźwość i z miłości do swoich dzieci podejmowali decyzję o dobrowolnej abstynencji.
Czwartek, 15 lutego 2024 r.
Modlitwa za kapłanów, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość osobistą,społeczną i narodową.
Piątek, 16 lutego 2024 r.
Modlitwa o rychłą kanonizację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego apostoła trzeźwości.
Sobota, 17 lutego 2024 r.
Modlitwa za Polaków, aby pozostali wierni nauczaniu św. Jana Pawła II o prawdziwej wolności, głoszonemu przez niego słowem i życiem

 

 

 

 

Trzeźwość


Nawiedzenie Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej

XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie - 10.12.2023

Czas Adwentu to czas wyjątkowy, najpierw z racji na szczególne treści religijne i bogactwo tradycji z tym okresem związanych, ale także dlatego że wprowadza nas bezpośrednio w Tajemnicę Wcielenia – Słowo stanie się Ciałem i zamieszka między nami!
W II Niedzielę Adwentu zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.
Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, 213 sióstr i 37 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Mijający rok w Kościele na Wschodzie jest naznaczony ciągle trwającą wojną na Ukrainie, zbierającą tragiczne żniwo, kolejnym exodusem Ormian z Górskiego Karabachu, niepokojącymi wieściami o kapłanach na Białorusi i trudnymi konsekwencjami wojny, dotykającymi również inne kraje. W fali pomocy jaka ciągle płynie z Polski na Ukrainę, od samego początku wojny
uczestniczy też Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. We współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym udało się i nadal udaje zorganizować wiele transportów z pomocą humanitarną a także pomagać tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce.
Nasze wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak Caritas Spes Ukraina, kierowane jest przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny. Dotychczas na pomoc Ukrainie z funduszy Zespołu wydaliśmy 1 mln 616 tysięcy 237 złotych, z tych pieniędzy zakupiliśmy żywność, artykuły medyczne, środki czystości a także generatory prądotwórcze i zakup piecyków do ogrzewania. Pokrywamy też koszty transportu pomocy humanitarnej – takich transportów zorganizowaliśmy 22! Ponadto na Ukrainie wspieramy finansowo funkcjonowanie domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych. Pomogliśmy też w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, które dzięki temu mogły choć na chwilę oderwać się od wojennej rzeczywistości.
Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina, choć oczywiście obecna sytuacja ciągle wymaga wsparcia; dlatego naszą pomoc kierujemy do konkretnych odbiorców mając pewność, że trafia ona tam gdzie jest najbardziej potrzebna.
W roku 2023 zostało już zrealizowanych 194 prośby na kwotę 3 mln 11 tysięcy 757 złotych. Wsparliśmy remonty domów dla uchodźców z Górskiego Karabachu w Armenii. Pomogliśmy w organizacji letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży. Tą pomocą objęliśmy 32 grupy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii, jak wspominają organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia! Wspieramy też funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Dzięki współpracy z Górnośląskim Odziałem „Wspólnota Polska” przekazaliśmy paczki żywnościowe naszym najstarszym rodakom na Ziemi Lwowskiej i
zaopatrujemy w niezbędne artykuły Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”. Uczestniczymy też w akcji „Podaruj znicz na Kresy”.
Dzięki wsparciu Zespołu około 200 młodych ludzi z Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy – mogło uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.
Pamiętamy też o tych, którzy ze Wschodu do Polski przyjechali, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, poprzez wypłacanie stypendiów.
Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część naszych wydatków stanowią dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i sal katechetycznych na co wydano 870 tysięcy 897 złotych. Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie, a także inne projekty. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2023 roku na posługę wolontaryjną na Ukrainę, do Kazachstanu, wyjechało 16 osób, w tym dwie na wolontariat roczny.
Jesteśmy na końcowym etapie opracowywania leksykonu wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
Jest to bardzo ważne i dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw. „pierestrojce”. Ponadto Członkowie Zespołu wyjeżdżają na Wschód, aby na miejscu poznać potrzeby i sprawdzić realizacje projektów. W mijającym roku odwiedzili ośmiokrotnie Ukrainę włącznie z dotarciem do Charkowa, Zaporoża czy Mikołajowa oraz Armenię, Kazachstan i Litwę. Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych przez cały rok służą bezcenną pomocą katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach.
W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam za wschodnią granicą jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie. W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie, a także wiernych składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.
                                                                                                                                                                 W imieniu całego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
                                                                                                                                                                                                                 Ks. Leszek Kryża TChr


Bliski Wschód - XV Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym - 12.11.2023


22 października 2023 - Niedziela Misyjna

22 października 2023 r., pod hasłem „Misje sercem Kościoła”,będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie. Jako Papieskie Dzieła Misyjne pragniemy, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony
w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku będzie obchodzony po raz 97.

Materiały prasowe Papieskich Dzieł Misyjnych


15 obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

15 obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec:
 
1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec otrzymają pewne szczególne łaski.
2. Wszystkim odmawiającym różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie potężną zbroją przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - wyprosi obfite boże błogosławieństwo; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie zostanie pokonany przez nieszczęście, nie doświadczy karzącej bożej sprawiedliwości, nie umrze nagłą śmiercią;
nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwie dzieci mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Otrzymałam od mojego syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca, będą mieli orędowników w niebie w czasie życia i w godzinie śmierci
14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Syna.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 


Peregrynacja relikwii rodziny Ulmów w Wieluniu


Międzynarodowa Koronka na ulicach miast świata 2023


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.